Fugletårn Uldum kær

Vandreture i Kystlandets enge og moser

Foto: Ricco Jensen

Åbne vidder, unik natur og et rigt dyreliv venter i Kystlandets enge, moser og kærområder. Tag vandreskoene på og udforsk de østjyske vådområder, der byder på ganske særlige naturoplevelser.

Vådområder kan være perfekt vandreland

Et stort antal vandløb, søer og dale gør, at der er mange vådområder i Kystlandet med en ganske særlig naturform. I kærområder, enge og moser trives fugle og insekter, men det er ikke kun dyrene, der søger mod Kystlandets åbne, våde egne. Mange steder er vådområderne nemlig gjort tilgængelige for fodgængere som rekreative områder  med hævede stier, broer, fugletårne og andre faciliteter, som er med til at skabe store naturoplevelser for dig som gæst. Vi guider dig til vandreture i Kystlandets vådområder - fra Danmarks største til de lidt mindre moser og enge, som er ukendt, men seværdigt vandreterritorium for de fleste. 

Vores bedste forslag

Liste
Kort
Luftfoto af Uldum Kær fugletårn
Foto: Hedensted Kommune

Uldum Kær (Rundtur - 5 km)

Uldum Kær er intet mindre end Danmarks største kærområde. Hele 1200 ha strækker det sig over, beliggende ved Gudenåen mellem Tørring, Uldum og Aale. Området er udviklet med mange stier og veje, der gør det muligt at komme omkring. Vi anbefaler en rundtur fra shelterpladsen nær Uldum til Verdens Ende og tilbage igen. På turen er der hele tre fugletårne og oprimale forhold til at observere den unikke natur og dyreliv. Parkering på p-plads ved fugletårn og shelter på Kærvejen.  

Læs mere

De Fire Enge (Rundtur - 7-9 km)

I den nordvestlige udkant af Horsens ligger et større engområde omkring Store Hansted Å. Egebjerg-, Hansted-, Horsens- og Bygholm Enge er i de senere år blevet udviklet med stisystemer, fugletårne, broer og hævede stier over vådområder. Du kan parkere ved vigeplads på Skanderborg og gå en rundtur på ca. 7 kilometer, hvor turen tilbage går på Naturstien Horsens-Silkeborg gennem Horsens Golfklubs område. Du kan også parkere ved Scandic Opus Horsens på Egebjergvej og forlænge med turen langs åen gennem Horsens Enge og Løvhøj Skov. 

Læs mere
Udsigt over vildtreservatet fra bakke i Stensballe
Foto: Destination Kystlandet

Nørrestrand (Rundtur - Ca 9 km)

I umiddelbar forlængelse af de fire enge mod øst ligger vildtreservatet Nørrestrand i den nordlige udkant af Horsens by. Nørrestrand en en større ferskvandssø og floddelta med fine stiforbindelser. på sydsiden af søen er en nedre og en øvre sti. Vi anbefaler en rundtur på sydsiden af søen med udgangspunkt i de to stier. På den nedre sti er et større fugletårn med en god udsigt over området. Parkering ved p-plads i starten af  Nordre Strandvej i den vestlige ende af Nørrestrand. 

Læs mere
Køer ligger i græsset ved Ørting Mose
Foto: Melissa Villumsen

Ørting- og Randlev Mose (5,5 km)

Særdeles idyllisk moseområde præget af landbrug og charmerende huse. Vest for Ørting kan du starte turen ad Mosevej, hvor den møder vejen Halen. Herfra kan du følge skiltene for Banestien Horsens-Odder hele vejen. Når du krydser Oddervej kommer du til Randlev Mose, som er fredet og har en unik natur med et rigt fugle- og insektliv. Parkering ved Ørting Kirke. 

Læs mere
Sø ved Ryhule med skov i baggrunden
Foto: Hanne Nielsen

Ryhule

Området Ryhule, syd for Salten Langsø, byder på smukt og varieret istidslandskab med masser af skov, hede, eng og adskillige søer. Med udgangspunkt i vejen Ryhule og de omkringliggende Femvejen og Additvej, kan man gå mange skønne ture på veje og stier. I området ligger også resterne af Rye Flyveplads, der fungerede som flyveplads for den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. Parkering ved badesøen Blidsø ved Femvejen. 

Læs mere

Pinddal Mose (4,3 km)

Pinddalen ligger mellem Voervadsbro og Klostermølle i den sydlige del af Søhøjlandet i Højlund Skov. Der er ganske fredeligt i det karakteristiske skovlandskab med flere søer og mosehuller med høje skrænter, bakker og masser af bregner. En gul, skiltet rute fører rundt i skoven, som ligger i forlængelse af Gudenåstien Voervadsbro-Emborg. Kombiner eventuelt turen med det nærliggende Klostermølle, Sukkertoppen og Klosterkær. Parkering på p-plads ved hjørnet af Klostermøllevej og Grønskovvej. 

Læs mere
Luftfoto af Klosterkær ved Mossø
Foto: Horsens Kommune

Klosterkær (Rundtur 3,5 km)

Vest for Mossø ligger det store kærområde Klosterkær. Her har for nylig været gennemført et større vandløbsprojekt, hvor størstedelen af Gudenåens vand nu ledes gennem floddeltaet med store forandringer og forbedringer for naturen i området til følge. Fra Klostermølle går en sti på nordsiden af Klosterkanalen, hvor vandet før blev ledt igennem. Via stien og græs langs det nye forløb, kan du komme til Højlundvej og gå kortvarigt mod syd til indhegningen, der fører op til toppen af Sukkertoppen. Parkering på p-plads ved Klostermølle ved Klostermøllevej. 

Læs mere
Torsted Engsø i Horsens
Foto: Destination Kystlandet

Torsted Enge (Rundtur 1 km)

I det sydvestlige Horsens ligger dette nye rekreative område i en større indhegning med græssende kreaturer. Rundt om Torsted Engsø går en skiltet trampesti. Turen kan kombineres med en vandretur i Børneskoven i Torsted. Parkering ved hjørnet af Sandøvej og Vågøvej. Du kan også ankomme til fods fra Sverigevej (overfor kolonihaverne). 

Læs mere

I vådområder kan der af og til være.... ja, vådt

I kærområder kan vandstanden variere med vidt forskelligt landskab til følge. Og i moser - særligt gennem skove - kan der til tider være smattet på stierne. Tænk over dette i forhold til valg af fodtøj og beklædning. Naturområderne er gjort tilgængelige med henblik på, at du ikke skal have våde tæer, så du skal ikke lade dig afskrække. Så længe du holder dig til stierne, kan du godt lade gummistøvlerne blive hjemme.