Destination Kystlandet
Destination Kystlandet

Projekter og netværk

Hos Destination Kystlandet skaber vi projektorienterede netværk, der skaber fælles idéer og retning på tværs af aktører og kommunegrænser, og som binder erhvervet sammen.