Indvielse af Fjordminoen

Strategi og vision

Foto: Destination Kystlandet

Destination Kystlandet er et fælles destinationsselskab for Odder, Horsens og Hedensted kommuner. Vi arbejder for at sætte Kystlandet på verdenskortet, og her kan du læse mere om, hvordan vi gør det.

Destinationsselskabet er etableret for at udvikle turismen i området til glæde og gavn for både gæster, erhverv og området som helhed.

Vores vision er ganske enkelt, at vi vil sætte Kystlandet på verdenskortet. Vores mission er at skabe en holdbar og fremtidssikret turisme, der tiltrækker besøgende, understøtter turisterhverv hele året, beriger lokalsamfund samtidig med at vi vil beskytte og værne om vores
miljø, natur og kulturarv.

Det gør vi ved at styre destinationsudviklingen på tværs af de tre kommuner gennem et stærkt samarbejde med erhverv, foreninger og offentlige instanser.

Vi gør det med udgangspunkt i vores værdier

 • Benyt og beskyt
 • Historien som DNA
 • Turisme for alle

Alt, vi gør, er funderet i data og viden, som sætter kursen for bæredygtig og værdiskabende udvikling.

Odder, Horsens og Hedensted kommuners turismestrategi 2024-2030

Hos Destination Kystlandet arbejder vi med tre indsatsområder

udvikling

Foto:Kystlandet

Målrettet udvikling er altafgørende for at skabe en attraktiv destination.

For os betyder det, at vi hjælper med at etablere stærke samarbejder og få de gode idéer til at blive til virkelighed.

kendskab

Foto:Kystlandet

At skabe kendskab til Kystlandet og vores mange partnere er en af vores fornemste opgaver.

Det handler ganske enkelt om at markedsføre Kystlandets mange muligheder og på den måde tiltrække flere turister og få dem til at opholde sig i længere tid samt bruge flere penge, mens de er her.

Information

Foto:Kystlandet

Kystlandet skaber overblik over oplevelser i området, så enhver gæst kan træffe kvalificerede til- og fravalg – uanset om besøget gælder forretning eller fornøjelse.

Vi vil således være både turister og borgeres førstevalg, når det kommer til informationssøgning såvel digitalt som analogt

Hvad betyder det så?

Udvikling

Vi arbejder med udvikling af destinationen på en række parametre:

 • Vi skaber projektorienterede netværk, der skaber fælles idéer og retning på tværs af aktører og kommunegrænser, og som binder erhvervet sammen
 • Vi samtænker bæredygtige investeringer på tværs af kommune, erhverv og fonde
 • Vi løfter erhvervet med fokus på databaseret, digital udvikling hos de enkelte partnere samt udvikling af nye produkter på tværs af partnere


Kendskab

Overordnet øger vi kendskabet til Kystlandet gennem:

 • Strategisk samarbejde med VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Marketingkampagner på tværs af platforme og medier
 • PR – nationalt og internationalt

 

Information

Vi varetager følgende opgaver:

 • Digitalt samlingspunkt med lettilgængelig information på dansk, tysk og engelsk
 • Analog gæsteservice
 • Opbygning af stærk visuel database med billeder og videoer, som også stilles til rådighed for samarbejdspartnere

Vi arbejder med

Familie med far mor og to børn går ved strand ved Odder

Foto:Kristoffer Loft

Ferieturisme

Destination Kystlandet arbejder målrettet for at øge synligheden af – og interessen for – Odder, Horsens og Hedensted som feriedestination.

Destination Kystlandet samarbejder med en lang række lokale erhvervspartnere om at udvikle området og skabe vækst og aktivitet, så flere feriegæster bliver tiltrukket.

Foruden gæstetiltrækning varetager Destination Kystlandet også gæsteservice (digitalt og analogt) samt erhvervs- og projektudvikling.

Aktivt møde i mødelokale bag glasvæg på Hotel Opus i Horsens - en del af Destination Kystlandet

Foto:Hotel Opus

Erhvervsturisme (Business Events)

MeetingHorsens udvikler og tiltrækker alle former for events – målrettet erhvervsturisme.

Med sin centrale placering ved E45, nær Billund Lufthavn og med gode togforbindelser er Horsens det perfekte mødested. Ovenikøbet har byen et bagtæppe af naturskønne områder, og byder på inspirerende mødelokaler, hvor du kan mærke historiens vingesus. 

Se også:

Håndtryk på et kontor
Bliv partner i Kystlandet
Mand kigger på mobil med Destination Kystlandet på skærmen og cykel og to-gokaffe
For partnere
Destination Kystlandet
Projekter og udvikling
Hænder holder iphone
Kontakt Destination Kystlandet