Brevhoved med Destination Kystlandet logo

Projekt Konsolidering af Destination Kystlandet

Foto: Destination Kystlandet

Projektet støtter en konsolidering af Destination Kystlandet, som består af de tre kommuner Odder, Horsens og Hedensted. Projektet rummer bl.a. en samlet strategi, kompetenceafklaring, kortlægning af målgrupper og produkter samt en ny partnermodel og kernefortælling.

Den overordnede ramme

Fra 1. januar 2020 blev Hedensted Kommune en del af Turistsamarbejdet Kystlandet (der pr. 9. marts 2021 skiftede navn til ”Destination Kystlandet”).

Med denne nye organisatoriske sammensætning var der behov for at konsolidere destinationen både indadtil og udadtil. Det overordnede formål med projektet er således at binde destinationen bedre sammen samt bruge ressourcerne bedst muligt – til glæde for gæster, erhverv og de tre kommuner. Projektet binder sig i høj grad op på aktiviteter, der har til formål at skabe en fælles identitet for destinationen og derved styrke destinationens konkurrenceposition i markedet.

Blandt disse aktiviteter kan bl.a. nævnes udarbejdelse af en stor fælles visuel database, der også stilles til rådighed for erhvervet og kommunerne - samt fortællinger på tværs af de tre kommuner inden for fælles temaer.

Der skal derudover skabes et stærkt partnerfundament med en gennemsigtig, acceptabel prisstruktur. 
 

Forventede effekter

 • Større digital synlighed – bl.a. gennem en fælles hjemmeside for Destination Kystlandet
 • Øget kendskabsgrad til området
 • Flere dagsgæster og overnattende gæster i Destination Kystlandet

 

Se mere 

 

  Projektet er støttet af:

  Logo Dansk Erhvervsfremme

   

  For mere information

  Helle Berthold Rosenberg, Direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet
  Direktør for Destination Kystlandet

  Direktør

  helle@kystlandet.com