Velkommen til Endelave skilt

Udviklingsplan til Endelave

Foto: Hanne Nielsen

Endelave får en udviklingsplan, der skal fremme turismen, styrke den lokale beskæftigelse og erhverv

Den overordnede ramme

Endelaves store potentiale som turistdestination skal forløses, og der skal bygges videre på allerede etablerede styrker ved øen. Med en strategisk-fysisk udviklingsplan skal turismen fordeles over flere sæsoner, så erhvervet står stærkere. Samtidig er målet, at der kommer flere overnatningsmuligheder og rekreative områder. Udviklingsplanen bygger på en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig tilgang, og der vil være særlig fokus på hensyntagen til naturen og dyrelivet på Endelave. Med planen bliver der således  skabt et stærkt fundament for den langsigtede udvikling af øen, så den gavner både turister og den lokale befolkning.

Aktiviteter og Output

 • Kortlægning af turismemæssige og lokale forhold.
 • Inddragelse af lokale foreninger, overnatningssteder, spisesteder mm.
 • Vision og strategi for Endelaves stedbundne kvaliteter med oversigtsplan, funktioner og sammenhænge samt 3-6 prioriterede udviklingsområder og en plan for bæredygtig mobilitet.
 • Oversigtskort med udviklingsområder.
 • Ansøgningsgrundlag, der kan anvendes i dialog med fonde.

Forventede effekter

 • Forløsningen af Endelaves potentiale som turistdestination øger tilstrømningen af turister og omsætningen i det lokale erhvervsliv.
 • Der skabes flere stedbundne arbejdspladser.
 • Øget tilflytning til Endelave.
 • Forbedret infrastruktur på Endelave Havn.
 • Flere overnatningsmuligheder.
 • Flere rekreative områder.
 • Den strategisk-fysiske udviklingsplan godkendes af Horsens Kommunes byråd og indarbejdes i kommuneplanstrategien og kommuneplanen.

Projektpartnere