Skærme og digitalisering

Projekt Digital Udvikling

Covid-19 er den brændende platform, der er udgangspunktet for, at 13 danske destinationer og VisitDenmark nu går sammen om at opgradere og videreudvikle dansk turismes digitale infrastruktur, så Danmark får en konkurrencemæssig fordel.