©  Foto:

Kystfiskeri ved Hou

Ved kysten i og omkring havnebyen Hou er der gode forhold for fiskeri. Både ved det store havneområde og langs strandene på begge sider af havnen kan der fanges havørred, hornfisk, fladfisk og makrel.

Fiskeri ved havnen

Ved Hou Havn er der gode muligheder for klassisk havnefiskeri, hvor du kan komme på dybt vand uden at skulle i waders. Fiskeriet er ganske alsidigt her med gode chancer for fangst af bl.a. sild, makrel og fladfisk i sæson, mens havørredfiskeriet er godt året rundt.  Havørred kan fanges i hele området. Der er godt fiskeri med bobleflåd efter sild og hornfisk fra ydermolen. I det lavvandede område syd for havnen kan der opleves massive stimer af hornfisk.

Havnen er et fint sted til fluefiskeri efter hornfisk. I den kolde periode kan man løbe ind i et fint torskefiskeri, dette er dog meget ustabilt. Skrubber fanges i østenvind på ydersiden af nordmolen. Bedst når solnedgang rammer højvande.

De senere år er området blevet invaderet af makrel i august og september. De fiskes fra ydermolerne morgen og aften. Har man mulighed for det, så kan et godt makrelfiskeri opleves fra jolle få hundrede meter ude fra havnen.

 

Vest for havnen ved Ravnskoven

På denne side af havnen er der godt fiskeri i foråret efter havørred og hornfisk. Området er lavvandet og vadning er nødvendigt. Der er tale om en klassisk plads, hvor der fiskes intenst efter hornfisk i sæsonen. Det er desuden et rigtig godt sted at stryge rejer.

Det er muligt at parkere, hvor Strandgade slår et 90 graders sving. Her går en lille trampesti til Ravnskoven, men du kan også vælge at gå direkte ned til vandet.

 

Nord for havnen ved Hou Søsportcenter

Denne fiskeplads minder meget om Hølken Strand, lidt længere mod nord, og i praksis kan der fiskes over blandet bund på hele strækket mellem Hou og Hølken. Området er let at læse, da man kaster ned i små badekar, hvor havørred ofte opholder sig. Der er i perioder, især foråret, fint fiskeri efter havørred og rig mulighed for hornfisk i sæsonen. Skrubber kan på dette stykke fanges i østenvind og bedst ved højvande, gerne ved solnedgang. Et fiskeri, der først topper i september til november. 

Der er rig mulighed for parkering i området ved Vandhalla.

 

Fiskeri ved Hølken Strand

2,5 kilometer nord for Hou Havn ligger Hølken Strand. Ved stranden ligger en campingplads, hvor der kan parkeres. Der er offentlige toiletter og gode faciliteter. Hølken Strand er en rigtig fin fiskeplads, hvor der kan fiskes fra land. Der kan dog være en fordel i at vade, hvor man kan komme længere ud. Store fisk kigger dog ofte ind på det lave vand når solen ikke står højt på himlen.

Havørred fanges foran græsarealerne og hen til campingpladsen. Skrubber fanges i østenvind og bedst ved højvande, gerne ved solnedgang. Der er gode chancer for at ål og torsk melder sig som bifangst. Fisk ca. 100-500m til højre, gerne med tungt fiskegrej i brændingen. Et fiskeri, der først topper i september til november.

 

Andre fiskespots i området

Der er mange andre skønne givtige fiskespots på denne del af den jyske østkyst. Nærmeste spots finder du i Saksildbugten og på Gyllingnæs-halvøen.

På denne side om kystfiskeri i Kystlandet kan du finde inspiration til din næste fangst ved den jyske østkyst.

 

Mangler du det helt rigtige fiskeudstyr?

Effektlageret er lokalområdets største udbyder af fiskeudstyr. Foruden en stor webshop har Effektlageret en fysisk butik i Horsens med et stort udvalg til enhver form for fiskeri.