Familie på fisketur

Fiskeri i Kystlandets vandløb og åer

Foto: Destination Kystlandet

Kystlandet rummer mange vandløb med udløb i områdets tre fjorde. Og samtidig løber Danmarks eneste flod Gudenåen også gennem egnen. Her er der gode muligheder for at kaste snøren med en god fangst af stalling eller bækørred til følge. Nyd naturens stilhed for dig selv eller i godt selskab.

Store fiskeoplevelser ved det smukkeste stykke af Gudenåen

I området syd for Mossø i det kuperede, skovklædte Bakkelandet, kan du koble af i naturskønne omgivelser og fiske i det smukkeste stykke af Gudenåen. Området er karakteriseret ved at have en stor forekomst af stalling, men der er også gode muligheder for fangst af bækørreder. 

Husk fiskekortet: Læs vores FAQ nedenfor for at se, hvilken fiskeriforening, der har retten til de forskellige strækninger af Gudenåen. 

OBS! Stallingen er fredet fra Tørring til Åstedbro og skal sættes ud igen ved fangst.

Værd at vide om fiskeri ved Gudenåen

Retten til at fiske ved Gudenåen ejes af de mange lodsejere på strækningen. For at få tilladelse til at fiske ved Gudenåen, skal der med få undtagelser købes fiskekort hos den lokale fiskeriforening. 

Fiskekort til strækningen mellem Tørring og Aastedbro skal erhverves gennem Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, som har retten til næsten hele strækningen. Du har mulighed for at købe dagskort til en stykke mellem Uldum Kær til hvor Gudenåen møder Raskvej lidt syd for Åle

Længere mod nord, ved Gammelstrup, råder foreningen også over et kortere stykke i ualmindeligt smuk natur

Længere mod nord, ved Mossø, har Silkeborg Fiskeriforening fiskeretten ved søens vestlige bred. Overnatter du på kanolejrpladsen ved Klostermølle, kan du fiske i åen på pladsens areal ved at købe fiskeret af opsynsmanden. 

Langs Gudenåen er der adskillige campingpladser og kanolejrpladser. Fra deres grund er det ofte tilladt at fiske i forbindelse med overnatning. Vi giver overblikket:

Tørring Camping: Der må fiskes fra campingpladsens grund i forbindelse med overnatning. 

Åle Teltplads: Fiskeri ikke tilladt.

Camp Åstedbro: Fiskeri ikke tilladt.

Gudenå Camping & Kanoudlejning: Der må fiskes fra campingpladsens grund i forbindelse med overnatning. 

Vestbirk Camping: Der kan købes fiskekort til de tre Vestbirksøer, som er en del af Gudenåen.  

Voervadsbro Teltplads: Der må fiskes fra grunden i forbindelse med overnatning. 

 

 

Nej. Det er desværre ikke tilladt at fiske, mens du sidder i kanoen. Fiskeri skal foregå fra land. 

Åer med udløb i Kystlandets fjorde

Ikke kun Gudenåen er et besøg værd for lystfiskere med hang til åfiskeri. Et stort antal åer har udløb i Horsens Fjord, Vejle Fjord og Norsminde Fjord, hvorfra det er muligt at fiske i skønne, naturlige omgivelser. 

 

Store Hansted Å / Lille Hansted Å

En anden glimrende fiskeå er Store Hansted Å, der går gennem et større engomåde, De Fire Enge, til vildtreservatet Nørrestrand.

Åen har flere steder lav vanddybde og kan måske fremstå som middelmådigt fiskevand, men skinnet bedrager. Der er rigeligt med fisk i åen – ål, gedder, bækørred, havørred og aborre.

Fiskeretten tilhører: Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. Dagskort kan købes. 

Også afstikkeren Lille Hansted Å har godt fiskevand. Åen går gennem det ualmindeligt smukke Hansted Skov, men fiskeri her er forbeholdt medlemmer af Horsens og Omegns Sporstfiskerforening.

Mand fisker fra bredden af Gudenåen
Foto: Mads Hansen
Fisk svømmer under vandet i Gudenåen
Foto: Destination Kystlandet

Bygholm Å

Bygholm Å ligger ganske tæt på Horsens By i området vest for Bygholm Sø. 

Her er der stor forekomst af bæk- og havørred, men du kan også med lidt held fange ål, gedde og skalle. I naturen omkring åen lever en del råvildt, musvåger og hejrer.

Fiskeretten tilhører: Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. Fiskeri kræver medlemskab af foreningen

 

Odder Å

Odder Å starter ved Odder by og slutter i Norsminde Fjord. I åen kan du fiske havørred og bækørred. 

Fiskeretten tilhører: Odder Sportsfiskerforening. Fiskeri kræver medlemskab af foreningen. 

 

Rohden Å

OBS: Fiskeri i Rohden Å ved Vejle Fjord er i øjeblikket ikke tilladt grundet udbrud af fiskesygdommen IHN.