Skilt for blåt spor på mountainbikeruten i Tofteskoven i Juelsminde

Gode råd til naturbrugere

Foto: Destination Kystlandet

Det er altså ikke en løftet pegefinger, det her! Det er en hjælpende hånd. Vi oplever, at I er rigtig gode til at færdes i Kystlandets natur. TAK fordi I passer på vores skønne område. Men vi kan alle komme i tvivl om, hvordan man agerer mest hensigtsmæssigt. Vi guider med tips og tricks.

Tips og tricks til adfærd i naturen

Vi er mange, der finder glæde i at komme ud i naturen. Faktisk flere end nogensinde før. Når vi er mange, der færdes i det grønne, bliver trykket på naturen også større, og så bliver det endnu vigtigere, at vi agerer hensigtsmæssigt derude. Uanset om vi ynder at søge mod de lokale vandreruter, fugletårne eller shelterpladser, kan vi komme i tvivl om, hvordan man skal agere og hvordan reglerne egentlig er. Og nogle gange kan man bare få brug for et godt råd.

Hvordan håndterer man eksempelvis affald på vandreturen, så man ikke får karrydressing i hele rygsækken? Og hvad gør man, hvis naturen kalder, når man står ude i naturen langt fra toiletter?

Korrekt adfærd i naturen handler både om at passe på dyre- og planteliv, at holde det rent og pænt, så andre naturbrugere også får en god oplevelse og at vise hensyn til de lokale borgere, der er så venlige at stille privat jord til rådighed til ruter. 

 

1: Hold dig til stier i dagtimerne – så er du på den sikre side

Der er mange regler for færdsel i naturen, men når det kommer til stykket, er det faktisk ret simpelt. Hvis du sørger for at holde dig til stier og veje, mens der er dagslys, er du på den sikre side. Så skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt du er på privat eller offentlig grund. I dette tidsrum kan du frit gøre ophold ved borde/bænkesæt, rastepladser og andre offentligt tilgængelige faciliteter. 

Ja, det har betydning for, hvor meget du må, når du er i naturen. 

Lad os starte med reglerne: Som udgangspunkt må du færdes på stier og veje gennem skove og på strande, uanset om du er på privat eller offentlig grund. Du må gå på private strande, men ikke gøre ophold. I private skove må du færdes på stier i perioden fra klokken 6 til solnedgang. Du må ikke gøre ophold i private skove nærmere end 150 meter fra bygninger. I skove, som er mindre end 5 hektar er det tilladt for private skovejere at nægte offentligheden adgang. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå tydeligt ved indgangen til skoven. Du kan generelt altid se ved indgangen til skoven om der er tale om en offentlig eller privat skov. 

I offentlige skove må du færdes uden for stier til fods døgnet rundt. Herudover skal du følge skiltningen. 

Tips: Hav altid respekt for privatlivets fred, og gå ikke ind på privat grund. Se det sådan, at du er gæst hos et andet menneske, når du færdes gennem deres skov. Passer for så vidt muligt gennem skoven, men undgå at gøre ophold. Generelt kan man sige, at tilstedeværelsen af faciliteter som borde/bænkesæt og skiltede ruter er en god indikator for, om ejeren ønsker, at du gør ophold på grunden. 

2: Hold øje med skiltene

De danske skove bliver med et glimt i øjet kaldt skilteskove. Det kan virke overvældende og nærmest intimiderende, når du ser de grønne skilte, som er sprængfyldt med regler ved indgangen til danske skove. Men de har faktisk al den information, som du har brug for, og er til for at hjælpe dig. 

Vandreruter bliver oftest skiltet med en træpæl, hvorpå der er sat et metalskilt. De fleste lægger kun mærke til farven på selve skiltet, men faktisk har farven på selve pælen også relevant viden for dig. Den viser nemlig om du er på privat eller offentlig grund. På statsligt areal (Naturstyrelsen) er pælene røde. På kommunal grund er pælene sorte. På privat grund er de brune. I løbet af en vandrerute kan pælene nå at skifte farve mange gange og dermed vejlede dig i, hvordan du skal agere i naturen. 

Selve skiltet har oftest pile og prikker i forskellige farver, som hjælper dig med at kende forskel på ruterne. I nogle tilfælde kan der også være et unikt logo for den pågældende rute. F.eks. er hjertestier skiltet med Hjerteforeningens logo. Farven på pile og prikker har ingen betydning. En lille tendens i vores område er, at hovedruter er røde, mens sideforløb er skiltet med gul. Dette er dog ikke en regel. 

Cykelruter har deres helt egen skiltning. Her følger du et blå skilt med et cykelikon samt et nummer for selve ruten. Nummeret for nationale cykelruter er rødt, mens nummeret er blåt ved regionale cykelruter. Også ved cykelruter er der undtagelser. For eksempel er Kulturringen skiltet med en blomst i stedet for et nummer. 

Skilt for Banestien Horsens-Odder
Foto: Melissa Villumsen
Cykelskilt i Boller Skov
Foto: Hanne Nielsen, HANNE5.DK

3: Sørg for at have poser med til affald

Du kan ikke være sikker på, at du støder på en skraldespand, når du skal bruge den på din vandre- eller cykeltur. Når du er ude i naturen, vil du opleve, at der i områder langt fra byzoner er få spande til rådighed. Generelt er det også god stil at tage affaldet med sig. Vi anbefaler, at I tager fryseposer eller lynlåsposer med i rygsækken på turen, så I undgår at få smurt skiftetøj og vandflasker ind i frokostrester. 

4: Tag hensyn til planter, dyr og andre naturbrugere

Husk at sende et smil og hils på andre naturbrugere. Det er en let måde at påvirke andre menneskers humør og naturoplevelse. Sørg for at gøre plads til andre og undgå at reservere naturfaciliteterne for jer selv samt at være højrøstet eller spille høj musik i naturen. Både af hensyn til andre naturbrugere, som ønsker ro og afslapning i det fri, men også på grund af dyrene, som let kan blive skræmt. Husk, at du er gæst i dyrenes hjem. 
Undgå også at knække grene af træerne eller at trampe gennem sårbare planter. 

5: Må man sove, hvor man vil udendørs?

Nej, du kan ikke bare uden videre sætte telt op i skoven. Du kan overnatte på etablerede teltpladser og i shelters, men vær opmærksom på, at nogle af disse skal bookes. Derudover findes også en række skove med fri teltning. Du kan finde shelters, teltpladser og skove med fri teltning i området på denne side. 

Ja, i offentlige skove og på offentlige strande må du gerne sove på jorden. Det kan være i en sovepose eller i en hængekøje spændt op mellem to træer. Reglen er, at du ikke må have tag over dig. Hvis du vil have ly for regnen, henvises der til skove med fri teltning og naturlejrpladser. 

Overnatning i shelters er blevet ganske populært i de senere år. Langt de fleste shelters i naturen er gratis. På nogle pladser kan der kræves en lav betaling. Ved de fleste shelters gælder først-til-mølle princippet. Ved andre er det muligt at booke på forhånd. Oftest er det kun nødvendigt at booke ved private shelters. 

Fælles for alle offentlige shelters er, at man skal gøre plads til andre. Man må altså ikke afvise andre, hvis man f.eks. allerede er to personer i shelteren og en gruppe på tre ankommer. 

Alle bookbare statslige shelters kan bookes på denne side. 

Shelters ligger ofte helt for sig selv uden øvrige faciliteter. Andre gange ligger de på naturlerpladser med f.eks. bålplads, multtoilet og bænke. Hvis du ønsker bedre forhold og større komfort på shelterturen, kan du booke et privat shelter. Her er prisen højere, men giver adgang til f.eks. badeværelse, morgenmad, udekøkken eller lignende. 

 

6: Hold hunden i snor eller besøg vores hundeskove

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor. På strande er det tilladt at lade hunden løbe frit i vinterhalvåret (marts-oktober), hvis hunden er under kontrol og ikke til gene for andre gæster. Hvis du ønsker, at hunden skal løbe frit, kan du besøge en af områdets hundeskove. Her finder du et større indhegnet område, hvor hunden kan give den gas helt uden snor. 

Du kan få mere inspiration til færdsel i naturen med hund her.

Familie går tur med hund i skoven
Foto: Fedja Salihbasic
To børn leger med en hund i sne i Kystlandet
Foto: Jesper Rais

7: Hvis naturen kalder

Lad os understrege, at hvis du på nogen måde kan holde dig, til du når frem til et offentligt toilet, så gør du selvfølgelig det! Men nogle gange er det bare ikke muligt. Næste vigtige råd er, at du venter, til du ikke længere er på privat jord. Andre steder er vandreruter faktisk blevet lukket på grund af lodsejeres frustration over naturbrugeres bummelum. 

Lovgivningen nævner ikke om du må lave nummer 2 i det fri. Der står dog, at det er forbudt at opføre sig uanstændigt. Så du skal selvfølgelig væk fra stien og ind bag træer eller buskads i skoven, hvor du ikke er synlig, og hvor andre ikke træder i dine efterladenskaber. Brug ikke toiletpapir, men mos eller lignende fra naturen. 

8: Her må du tænde bål

Er der noget mere hyggeligt end at sidde rundt om bålet og lave snobrød eller skumfiduser? Eller at tilberede aftensmaden på grillen udendørs? 

Desværre er det ikke alle steder, at du må tænde bål. I offentlige skove må du kun tænde bål på etablerede bålpladser og bålhytter. I private skove skal du have tilladelse af ejeren på forhånd. 

Du må tænde bål og bruge grill på stranden, hvis der ikke er beplantning i nærheden. Dette gælder dog kun for offentlig strand. Det kræver selvfølgelig også, at der ikke er andre strandgæster lige ved siden af. 

Tip: Områdets havne har ofte bænke med grill, som kan benyttes af alle. Tjek dog reglerne på forhånd, da nogle lystbådehavne reserverer faciliteterne til sejlere. 

 

9: Udforsk naturens forrådskammer

Kystlandets natur gemmer på mange spændende spiselige urter, bær, blomster og svampe. Det er tilladt at sanke (et moderne ord for at samle) til eget forbrug. I offentlig natur må du sanke hvor som helst, mens du i privat natur kun må sanke, hvad du kan nå fra stien (medmindre andet er aftalt). 

I vandet er det tiladt at fiske, stryge rejer eller fange krabber langs kysten. Vær dog opmærksom på, at du skal have et fisketegn, samt at der kan være fredningszoner. Læs mere om regler for fiskeri ved kysten på denne side

  • Regel nummer 1: Spis aldrig noget du ikke ved hvad er og med 100% sikkerhed kan identificere.
  • Sank kun det du skal bruge. Det er god stil. Tommelfingereglen er, at man ikke sanker mere, end der kan være i en indkøbspose.
  • Sank altid fra rene steder: Undgå kloakudløb, havne og å-udløb. Vær opmærksom på algeopblomstringer og sæsoner.

Hvis du skal samle brænde i skovbunden af offentlige skove, kræver det, at du køber et sankekort gennem Naturstyrelsen.

Det er tilladt for alle, sankekort eller ej, at samle grene og kviste i skovbunden, samt at klippe grene af væltede træer. Det er også tilladt at samle mos og kogler til eget brug. 

Vær opmærksom på, at brænde er tilgængeligt på mange naturlejrpladser - dog ikke alle. 

Skal du sanke i private skove, kræver det en aftale med ejeren. 

10: Hov, vi glemte noget!

Indtil nu har vi kun skrevet om skov og strand, men der er jo også andre naturtyper, hvor vi kan blive utrygge på, hvad der er korrekt adfærd. Det kunne jo være, at du trasker rundt i Danmarks største kærområde, sejler på vores fjorde eller bader i Bakkelandets badesøer. Hvordan kan vi dog glemme, at vi har Danmarks mest varierede natur? ;-)

Du må som udgangspunkt altid bevæge dig på offentlige såvel som private veje og stier gennem marker, eng eller lignende 24/7. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor en privat lodsejer forhindrer adgang af hensyn til privatlivets fred. I disse tilfælde skal der skiltes tydeligt med det. 

Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker. 

På udyrket jord gælder de samme regler som for skove. Adgang på stier på privat grund fra 6 om morgenen tilsolnedgang, mens du på offentlig jord må færdes overalt hele døgnet. 

 

Du må som udgangspunkt bevæge dig frit på hav og fjord - uanset om du er i kajak, robåd eller motoriseret fartøj. Dog er der begrænsninger i forbindelse med vildtreservater og andre naturfredninger. Dette gælder blandt andet ved Vorsø i Horsens Fjord. 

Motorbåde, vandscootere, jetski og lignende, må dog kun sejle indtil 300 meter fra kysten. Derefter en fart på max 5 knob ind til land. 

 

Det er tilladt at sejle i fartøjer uden motor (kano, kajak, SUP-boards) på vandløb og søer, der har flere ejere. Det gælder f.eks. hele Gudenåen. Hvis en sø kun har én enkelt privat ejer, skal du først få tilladelse til færdsel på søen af ejer. På offentlige søer og åer må du færdes, som du har lyst. Der kan dog være tilfælde, hvor det offentlige har begrænset adgangen af hensyn til naturen.

Hvis du ønsker at sejle på et vandløb, bør du først sikre dig, at vanddybden er tilstrækkelig. Både på vandløb og søer gælder det, at du selv skal kunne få adgang til vandet. Undgå at påvirke naturen ved dette, og benyt bådebroer, isætningssteder og lignende, hvis disse er offentligt tilgængelige.