Destination Kystlandet
Destination Kystlandet

Strategi

Destination Kystlandet er et fælles destinationsselskab for Odder, Horsens og Hedensted kommuner, som omfatter de fire turismebrands VisitOdder, VisitHorsens, VisitJuelsminde, og MeetingHorsens. Her kan du læse om vores strategi.

Destinationsselskabet er etableret for at udvikle turismen i området til glæde og gavn for både gæster, erhverv og området som helhed. Vores vision er ambitiøs: Vi vil sætte Kystlandet på verdenskortet! Det gør vi ved at styre destinationsudviklingen på tværs af de tre kommuner – gennem et stærkt samarbejde med erhverv, foreninger og offentlige instanser.

Alt, vi gør, er funderet i data og viden, som sætter kursen for bæredygtig og værdiskabende udvikling.

Konkret udmønter det sig i tre indsatsområder:

Cykel og vejbod ved Horsens Fjord

Udvikling

Målrettet udvikling er altafgørende for at skabe en attraktiv destination.

For os betyder det, at vi hjælper med at etablere stærke samarbejder og få de gode idéer til at blive til virkelighed.

Kendskab

At skabe kendskab til Kystlandet og vores mange partnere er en af vores fornemste opgaver.

Det handler ganske enkelt om at markedsføre Kystlandets mange muligheder og på den måde tiltrække flere turister og få dem til at opholde sig i længere tid samt bruge flere penge, mens de er her.

Plakat med Destination Kystlandet og Træskohage Fyr

Information

Kystlandet skaber overblik over oplevelser i området, så enhver gæst kan træffe kvalificerede til- og fravalg – uanset om besøget gælder forretning eller fornøjelse.

Vi vil således være både turister og borgeres førstevalg, når det kommer til informationssøgning.

Hvad betyder det så?

Udvikling

Vi arbejder med udvikling af destinationen på en række parametre:

 • Vi skaber projektorienterede netværk, der skaber fælles idéer og retning på tværs af aktører og kommunegrænser, og som binder erhvervet sammen
 • Vi samtænker bæredygtige investeringer på tværs af kommune, erhverv og fonde
 • Vi løfter erhvervet med fokus på databaseret, digital udvikling hos de enkelte partnere samt udvikling af nye produkter på tværs af partnere

For at gøre udviklingen håndgribelig arbejder vi med følgende mål:

Vi vil skabe en stærk identitet i Kystlandet gennem minimum fem fælles fortællinger og tematiserede netværksgrupper
Vi vil konstant drive minimum 2 udviklingsprojekter finansieret af eksterne midler, hvor bæredygtighed er det naturlige grundvilkår
Vi vil med udgangen af 2024 have 300 partnere, som tager aktivt del i destinationsudviklingen.


Kendskab

Overordnet øger vi kendskabet til Kystlandet gennem:

 • Strategisk samarbejde med VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Marketingkampagner på tværs af platforme og medier
 • PR – nationalt og internationalt

Med udgangspunkt i data driver vi resultatorienterede indsatser, der blandt andet udmønter sig i nedenstående mål:

 • Vi vil årligt øge trafikken på Kystlandets hjemmeside med 10 %
 • 10 % af de besøgende skal årligt opnå betegnelsen ’besøgsparat’ via højt engagement på hjemmesiden
 • Kystlandet (partnere og/eller området) skal på månedlig basis nævnes i medierne

 

Information

Vi varetager følgende opgaver:

 • Digitalt samlingspunkt med lettilgængelig information på dansk, tysk og engelsk
 • Analog gæsteservice
 • Opbygning af stærk visuel database med billeder og videoer, som også stilles til rådighed for samarbejdspartnere

I praksis kommer ovenstående indsatsområder blandt andet til udtryk i følgende mål:

 • Vi opgraderer Kystlandets hjemmeside, så vi med øje for turistens behov kan formidle oplevelser på tværs af kommunegrænser
 • Vi producerer én trykt velkomstguide på tre sprog
 • Vi producerer minimum 20 nye små videoer og 4000 nye billeder