Gå til indhold
©  Foto:

Vær Kirke

Vær Kirke ligger alene uden en landsby. Den er bygget på en markant bakke for enden af en tunneldal. Den romanske kirke er fra 1200-tallet bygget af granitkvadre, hvor tårnet og våbenhuset er tilføjet i senmiddelalderen i 1500-tallet.

Kirken har haft stærk tilknytning til herregården Stensballegård fra 1522-1971, hvor den overgik til selveje. En meget velbevaret gravsten fra omkring 1580 i våbenhuset mindes ægteparret, der ejede Stensballegård: Rosenkrantz og Gyldenstjerne. Stensballegård havde mange ejere gennem tiden, men en betydningsfuld begivenhed skete, da ejer af gården, Frederik Krag, giftede sig med Griffenfelds eneste datter i 1690.

Peder Griffenfeld var nemlig Danmarks rigskansler, som døde i Trondhjem efter flere års fængsling på grund af landsforræderi. Frederik Krag var utrolig rig og steg til store embeder i kongens tjeneste. Det var uhørt, at han giftede sig med Griffenfelds datter, men det skete alligevel.

Frederik Krag fik ført Griffenfelds kiste til Vær Kirke, hvor den blev anbragt i en gravkælder, der stadig findes i dag under koret. Griffenfelds kiste er flyttet fra gravkælderen til gravkapellet, og man har op til flere gange haft hans kiste åben. Han er så velbevaret, at man stadig kan se hans ansigt.

Kirken har åben fra morgenringning til aftenringning.

#kystlandet: