Gå til indhold
©  Foto:

Horsens Klosterkirke

Klosterkirken, opført omkring år 1260, er, som navnet angiver, levn af et kloster, opført på den ejendom, som herremanden, ridder Niels af Barritskov, i 1261 skænkede til et samfund af franciskanermunke, også kaldet gråbrødre. De var tiggermunke, der skulle skaffe føden ved tiggeri og almisser.

Gennem middelalderen blev klosteret og den tilhørende kirke udvidet og ombygget adskillige gange, og ved munkenes fordrivelse 1532 stod klosteret som et stateligt firfløjet anlæg. Mindre end 100 år efter Reformationen var hovedparten af klosterbygningerne væk. Kun selve kirken bevaredes som byens sognekirke – en funktion, den beholdt til 1794. Klosterkirken degraderes til begravelseskirke (en tid fungerede den tilmed som krudtmagasin), men i 1904, 10 år efter en gennemgribende restaurering, fik den atter sognekirkefunktion. 

Den kirke, som man i dag møder, er en smuk og gotisk bygning. Kirkerummet er rigt udsmykket og meget stemningsfyldt. Altertavlen stammer helt tilbage fra 1500-tallet og havde tidligere til huse i Vor Frelser Kirke, beliggende på Torvet i Horsens. Prædikestolen er fra omkring år 1600, og i kirkens kor står stadig to munkestole, som latinskolens uartige peblinge har skåret årstal og navne ind i. Op ad korgitteret står to herskabsstole. De er fra 1738 og bygget til Gerhard de Lichtenberg og dennes hustru. Her kunne de sidde skjult for mængdens blikke. Herskabsstole fandtes i mange kirker. Det var en god indtægtskilde, da kirken fik afgift af dem.

I kirken er der flere mindetavler og gravkapeller. Velhavende folk kunne købe en del af kirken til gravkapel. Der kunne købes kælder med, så der var plads til familien. Jernstøber Stallknechts familie ligger begravet ved Klosterkirken. Hele gravstedet er lavet af støbejern. Stallknecht støbte mange af egnens kirkeklokker. 

Bygningen, hvori kirkekontoret er i dag, fungerede som latinskole fra 1747 til midten af 1800 tallet. Den oprindelige bygning er ændret meget.

Gennem året sker der flere aktiviteter i Klosterkirken, bl.a. strikkecafe, babysalmesang, morgensang, seniorsamvær, kor, Gud og pasta, sommerskole, og hver jul opføres Juleevangeliet i Klosterkirken, som er en smuk og meget stemningsfyldt oplevelse.

Læs mere om kirken og dens aktiviteter på horsensklostersogn.dk

#kystlandet: