Gå til indhold
©  Foto:

Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirke er den ældste bygning i Horsens. Meget er stadig uklart omkring Kirkens opførelse, men bygningsmæssigt må man regne den opført omkring år 1225 i senromansk stil med kor og hovedskib, måske som korskirke på samme sted, hvor der tidligere har ligget en trækirke. Senest omkring år 1350 er sideskibene og tårnet føjet til. 

Først i år 1418 bliver kirken, som synes indviet til Sct. Jacob (Sct. Ib) sognekirke for byen ved en overenskomst med Johanniterordenen, iflg. pavebrev. Ved reformationstiden synes den også hærget af brand. Kirken brændte som regel med byen og har i perioder været en åben ruin.

Ved restaureringen i 1935-36 førtes kirken tilbage mod den oprindelige form fra slutningen af middelalderen. Prædikestolen var det ældste og mest værdifulde af kirkens inventar. Den blev udført i år 1663-70 af den kendte billedskærer Peder Jensen Kolding. I 1977 blev et Frobenius-orgel opført, designet som en “levende skulptur” af Johs. Exner.

Efter en omfattende restaurering af kirken i 2014-16 blev kirken udsat for brand. Desværre gik den historiske prædikestol tabt. Hele kirken, incl. orglet, bliver nu restaureret igen efter branden og vil stå færdig i løbet af 2020. 

 

#kystlandet: