©  Foto:

Barritskov Gods

Denne herregård på Juelsmindehalvøen har en spændende historie, som går helt tilbage til 1200-tallet. Hovedgården er privatejet, og ikke tilgængelig for offentligheden. Det er dog muligt at se bygningen fra offentlig vej.

Herregård nær Juelsminde

Barritskov har en ganske lang historie. Det vides ikke præcis, hvornår gården blev opført. Den ældste viden man har om Barritskov er, at gården var ejet af en ridder, som gik under navnet Hr. Niels i 1261. Hr. Niels ejede også land i Horsens, hvor han donerede jord til opførslen af et franciskanerkloster (den nuværende Horsens Klosterkirke). Den ellers velstående Hr. Niels valgte ganske usædvanligt at flytte ind på klosteret og leve et liv som tiggermunk.

Den nuværende hovedbygning blev opført så sent som i 1916. Ruinerne fra det tidligere slot fra 1500-tallet ligger i dag i parken, som omgiver herregården.

En særlig detalje ved Barritskov er, at godset fra 1356-1913 blev nedarvet i den samme familie og aldrig solgt. Mere end 550 år i samme familie er ganske enestående. Barritskov er i dag ejet af Harttung-familien, som i 1996 omlagde til økologisk grøntsagsproduktion og skabte den landskendte virksomhed Aarstiderne, som nu hører til på gården.

 

Herremandens rettigheder

Barritskov var en ”hovedgård”, hvilket betød at ejendommen var opdelt i hovedgårdens jord, som blev ejet og drevet af godsejeren og fæstegodset, som blev lejet ud til bønder og husmænd. Barritskov ejede det meste af Barrit Sogn og havde også fæstegårde i de omkringliggende sogne.

Godsejeren fra Barritskov havde forskellige rettigheder. Han var skattefri, kunne idømme sine bønder straffe, hvis de overtrådte regler, havde jagt- og fiskeriretten til al jorden, herlighedsretten m.m. Men godsejeren havde til gengæld også forskellige pligter. F.eks. at inddrive fæstebøndernes skatter til kongen og tiende til kirken, som han i øvrigt selv ejede, at udskrive soldater, at ansætte juridisk uddannet personale til at ordne skifterne efter afdøde bønder og husmænd m.m.

I 1700-tallet blev stavnsbåndet ophævet, og det blev muligt for fæstebønder at købe jorden fri. Fra 1800-tallet var det ikke længere lovligt at pålægge fæstebønder pligtarbejde, hvilket nødvendiggjorde arbejdskraft.

 

Hovedbygningen og omgivelser

Barritskov ligger for enden af den aflange by Barrit, cirka fire kilometer vest for Juelsminde og 1 kilometer nord for Vejle Fjord. Hovedbygningen fra 1914 ligger på en lille banke ved en mindre sø, omgivet af skov. Den er opført som en vinkelbygning – altså en gård med to længer. Den består af murværk med røde mursten og smukt sort bindingsværk på den ene fløj. Dele af den tidligere bygning blev genanvendt i opførslen af det nye Barritskov – ikke mindst indendørs, hvor renæssancelofter, døre, bjælker og paneler blev genanvendt.  

Hovedbygningen ligger i en fire hektar stor franskinspireret og parklignende have, hvor der også er gartnerbolig og avlsbygning.

Godset er i dag i alt 876 hektar stort med delvis skovbrug og landbrug.

 

Lukket for offentligheden

Barritskov kan fra vejen på Barritskovvej. Herregården er privatejet, og det er ikke tilladt at bevæge sig ind i haven.   

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.