©  Foto:

Glud Kirke

I landsbyen Glud ved Horsens Fjord ligger denne romanske kirke fra omkring år 1200, som i flere hundrede år var ejet af slægten Glud. Kirken rummer smuk kirkekunst fra mange århundreder samt flere referencer til Glud-slægten. Kirken er åben for besøgende i personalets arbejdstid.

Romansk kirke i ferielandet

2 kilometer syd for Horsens Fjord og midtvejs mellem Horsens og Juelsminde ligger landsbyen Glud med 700 beboere. Den lille landsby, som i dag er kendetegnet ved turisme, trækker spor tilbage til oldtiden, og arkæologiske udgravninger har givet en del fund fra jernalderen. Der har uden tvivl været beboelse her, også før kirken blev bygget i 1150. Det er sandsynligt, at man på stedet, hvor kirken i dag ligger, har dyrket de nordiske guder i en form for trætempel inden Danmark overgik til kristendom. I perioden 1150-1200 blev størstedelen af de nuværende danske landsbykirker opført.

Kirken var efter reformationen, som næsten alle danske kirker, ejet af kronen, men blev i 1693 solgt til godsejeren fra den lokale herregård Jensgaard, Jørgen Arenfeldt. Han overdrog kirken til præsten Niels Sørensen Glud. Glud-slægten købte i 1700-tallet også herregården og ejede kirken helt frem til 1951. Det blev til næsten 300 års ejerskab for præste- og godsejerslægten, som har sat markante aftryk på lokalområdet.  

Først i 1961 overgik kirken til selveje, hvilket var usædvanligt sent for en dansk kirke.

 

Om kirken

Glud Kirke fremstår som en flot hvidkalket kirke, som adskiller sig visuelt fra andre lokale kirker ved ikke at have et tårn. Den gamle klokke står i en klokkestabel ved siden af kirken. Et sagn relaterer sig til klokken. Den klokke som man oprindelig bestilte blev transporteret med et skib, som desværre forliste og klokken ligger derfor et sted på havets bund. Når der i dag ringes med erstatningsklokken, lyder det sørgeligt, som om den ville sige: »Mi måg æ drownet, mi måg æ drownet!

Kirkens kor og skib er oprindeligt, opført i 1150 og bygget af kvadersten. I middelalderen blev våbenhuset tilføjet. Tidslinjen for opførsel af skib, kor og våbenhus er klassisk for danske kirker – dog blev der typisk opført tårn samtidig med våbenhuset.

Selve kirkerummet er stort og bredt – det bredeste i lokalområdet, og virker endnu større på grund af det relativt lave bjælkeloft.  

Af iøjnefaldende inventar kan nævnes den romanske triumfbue fra 1100-tallet, det store krucifiks fra middelalderen, og det smukt udførte prædikestol og altertavle. Både prædikestol og altertavle er opført af den anerkendte horsensianske træskærer Peder Jensen Kolding, som har udsmykket mere end 25 kirker i Kystlandet. De er spækket med smukke detaljer, og man kan bruge lang tid på at beundre det imponerende håndværk.

På væggen hænger tre mindetavler til minde om nogle af Glud-slægtens kirkeejere, som samtidig fungerede som kirkens præster.

Udendørs ligger den gamle kirkegård, hvor en stor flot portal fra omkring år 1500 fungerer som indgang. Her kan du bl.a. se Glud-slægtens familiegravsted.

 

Når du alligevel er i byen

Glud er i dag nok mest kendt for sit museum, Glud Museum, som er et frilandsmuseum, der giver et godt indblik i landsbyens levevis og sysler gennem tiden. Det er oplagt at kombinere en tur til kirken med en tur på det interessante museum.  

Fra Glud kan du følge den populære vandrerute Fjordminoen eller Cykelruten Horsens Fjord til færgehavnen Snaptun og  øen Hjarnø eller mod vest i retning af Horsens.  

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.