Gå til indhold
©  Foto:

Brædstrup Kirke

Brædstrup Kirke er den tredje kirke, der har stået i Brædstrup sogn. Den blev indviet d. 14. december 1941, og på den gamle kirkegård ved Ring Sø er der en plæne, hvor de to tidligere kirker har stået. I plænen er der nedlagt en gammel gravsten med inskriptionen: "Her stod Ring Kirke fra omkring Aar 1200 til Aar 1940". 

Den første kirke i sognet var romansk, bygget omkring år 1200, hvor de fleste danske landsbykirker også blev til. Sognekirken blev flyttet fra Ring til Brædstrup, da den gamle kirke var i dårlig forfatning.

Den nye Kirkebygningen er tegnet af kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens. Granitkvadre fra den første Ring Kirke er benyttet som sokkelsten, trappesten og alterbord. Brædstrup Kirke hviler altså bogstaveligt stadig på det fundament, der blev lagt i Valdemarstidens omfattende kirkebyggeri. 

Brædstrup Kirke har plads til 250 mennesker i sit kirkerum, og i hvælvingerne er der cirka 7,5 meter fra gulv til loft. Kirken er uden tvivl et fint bevis på et af de mange kirker, som blev bygget efter indførelse af kristendommen i Danmark tilbage i 900-tallet.

I foråret 2017 startede en renovering af Brædstrup Kirke. Der blev lagt nyt tag, repareret kobbertaget på tårnet, fuget om af murværket og nye urskiver, trappe og indgangsparti er kommet til. Samtidig er modelkirkeskibet, som hænger i kirkebygningen, også blevet renoveret og gjort flot hos en modelskibsbygger. Brædstrup Kirke er en nydelig nyrenoveret kirke at besøge.

#kystlandet: