Udsigt med fjord og fyrtårn i området ved Hotel Vejlefjord

Turismen i Danmark

Foto: Hotel Vejlefjord

Destination Kystlandet er et blandt 19 destinationsselskaber i Danmark. Hovedparten af disse repræsenteres samlet af brancheorganisation Danske Destinationer, der varetager selskabernes interesse på tværs af aktører i dansk turisme.

På det nationale plan indgår turisme i det danske erhvervsfremmesystem med udgangspunkt i erhvervsministeriet. Nationalt er der tre udviklingsselskaber, der skal bidrage til udviklingen af de tre forretningsområder; kyst- og naturturisme, møde- og erhvervsturisme samt storbyturisme.

VisitDenmark er ansvarlig for at koordinere den internationale markedsføring af Danmark og at agere som vidensbank for turismen i Danmark.

Den regionale turismeindsats varetages af de 19 tværkommunale destinationsselskaber. Destination Kystlandet udgøres af kommunerne Horsens, Odder og Hedensted.

Læs mere om Danske Destinationer her

Turismens Organisering
Danske Destinationer

Dansk turismes organisering

Organsitionsdiagram over dansk turisme

Familie spiser is fra Mosters ishus i Hou
Jesper Rais

Turismens økonomiske betydning

Læs VisitDenmarks rapport om turismens økonomiske betydning for Danmark i perioden 2019 - 2022

Jørgensens Hotel
Jørgensens Hotel

Destinationsmonitor - se overnatningstal

Antallet af overnatninger er en vigtig indikator for turismen. I VisitDenmarks Destinationsmonitor kan du finde aktuelle overnatningstal for alle kommuner og destinationer i Danmark.

Familie nyder udsigten fra Sukkertoppen i Destination Kystlandet
David Jervidal

VisitData – ny dataplatform for turisme

I den nye nationale dataplatform kan Destination Kystlandet og Destination Kystlandets parterne få adgang til omfattende data, der kan anvendes både i den daglige drift og til at kvalificere langtrækkende forretningsmæssige beslutninger.

Se også

Direktør i Destination Kystlandet
Direktør i Destination Kystlandet vælges ind i Danske Destinationers bestyrelse
EU-mærkat med billede
Cykelturismen i Kystlandet får ekstra fart med EU-millioner
Udsigt over Horsens Fjord
Projekt Længe Leve Horsens Fjord
oversigtskort
Næsten 40.000 besøger Den Genfundne Bro i højsæsonen - nyt kort skal inspirere dem til at udforske resten af Bakkelandet