Tag cyklen med på ferie til Endelave i Det Østjyske Øhav

Endelave får 1 million kr. til udvikling

6.5.2022
Forfatter: Line Vinum
Foto: Kristoffer LoftNy turismeudviklingsplan til en værdi af 1.000.000 kr. skal sikre en bæredygtig udvikling af turismen på Endelave, herunder løfte øens lokalsamfund, havn og attraktioner, opbygge et stærkere overnatningstilbud og tilbyde attraktive naturoplevelser.  

Det er ikke hver dag, at man bliver tilbudt en million kroner. Ikke desto mindre, er det præcis, hvad Endelaves beboere, erhverv og fritidshusejere er blevet - og har takket ja til.  

Det ekstraordinære beløb udbetales dog ikke kontant, men i form af en såkaldt strategisk-fysisk udviklingsplan, der udarbejdes for øen i et fælles projekt mellem Endelave Beboerforening, Endelave Erhvervsforening, Horsens Kommune, det nationale selskab Dansk Kyst- og Naturturisme, foreningen LAG Småøerne og Destination Kystlandet.  

Udviklingsplanen finansieres af Dansk Kyst- og Naturturisme, LAG Småøerne samt Horsens Kommune, og aktivitetsbudgettet for planen indeholder bl.a. midler til lokal projektledelse, workshops, møder, kommunikation og ekstern konsulentbistand. Det glæder borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, at Endelave har sagt ja-tak til tilbuddet. 

- Det er en glædelig nyhed for både Endelave og hele kommunen, da en øget synlighed på øens vækstpotentialer ikke kun er attraktivt i et turismeperspektiv, men også i forhold til fremtidig bosætning. Tilbuddet er et stort velfortjent skulderklap til alle de stærke kræfter på øen, der samarbejder om at skabe fællesskab, liv og udvikling, siger Peter Sørensen
 

Det handler om at gribe fremtiden


Det var ikke helt uden skepsis, da Endelave Beboerforening blev præsenteret for tilbuddet om at være én af tre småøer i Danmark, som ’gratis’ kan få en udviklingsplan. Men ønsket om en fælles vision for øens fremtid sejrede, da beboerforeningen i slutningen af april stemte for at tage imod tilbuddet. Næstformand for Endelave Beboerforening, Jørgen Ulvund, forklarer baggrunden for beslutningen. 

- Vi kender alle historier om store planer, der står og støver på en hylde. Men vi synes alligevel, at tiden er inde til at gribe fremtiden og skabe holdbare løsninger for Endelave. Ved at tage imod muligheden, vil vi få sat nogle kærkomne strategiske rammer på Endelaves fælles identitet og vision. Vi der bor her, kan jo let komme til at overse øens store udviklingspotentiale – og det kan vi jo ikke have, især ikke når vi meget gerne vil tiltrække nye målgrupper af både gæster og erhvervsdrivende.
 

Et led i den bæredygtige omstilling

 
I juni 2021 stævnede Destination Kystlandets udviklingsprojekt Verdens Mindste Krydstogt ud for første gang. Første stop: Endelave. Destination Kystlandet inviterede bl.a. repræsentanter fra VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme med på togtets første testtur for at lade dem opleve Endelaves potentiale på egen krop, og diskutere potentielle udviklingsideer. 

- Endelave er dybt charmerende, og har haft et par år med rekordstore besøgsrater over sommeren - hvilket man fint forstår. Men for at højne øsamfundenes sociale- og økonomiske bæredygtighed, er det afgørende at begynde processen med at omstille til en turisme, der også inkluderer skuldersæsoner i foråret og efteråret. En sådan bæredygtig omstilling kræver investeringer i  infrastruktur, overnatnings- og oplevelsestilbud samt naturbeskyttelse, hvor der indtænkes lettere adgang til unikke naturoplevelser. Projekter som Verdens Mindste Krydstogt er én måde at skabe ekstra synlighed på, men med en færdig turismeudviklingsplan vil Endelave stå meget stærkere i kapløbet om at tiltrække private investorer, siger direktør ved Destination Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg.

Næste skridt i processen er at få kortlagt eksisterende kapaciteter på øen, undersøge hvor der er behov for klimatilpasning, og først og fremmest, at gå i dialog med Endelaves beboere, erhverv, samarbejdspartnere og øvrige interessenter for at få overblik over alle væsentlige forhold, der kan være med til at skabe en forståelse for områdets udvikling.   

Helle Berthold Rosenberg, Direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet
Direktør i Destination Kystlandet

Direktør

helle@kystlandet.com

Vild Kanin på Endelave

Kom med til Endelave

Foto: Destination Kystlandet

Strategisk-fysisk udviklingsplan

 • Strategisk-fysiske planer er en metode, der er udviklet med inspiration fra tyske masterplaner, som ligger til grund for udviklingen af mange nordtyske feriesteder. Disse udgør dermed selve fundamentet for en række større offentlige såvel som private investeringer i turismeinfrastruktur.  
   
 • Planen vil bygge videre på Helhedsplanen for Endelave, der er udarbejdet af Endelave Beboerforening og Horsens Kommune (2020) – men kigger frem i tiden, så der sikres den rigtige udvikling af øen.  
   
 • Udviklingsplanen finansieres af Dansk Kyst- og Naturturisme, LAG Småøerne – og Horsens kommune, og skal udarbejdes i samspil mellem Endelaves beboere og erhverv, Horsens Kommune og Destination Kystlandet. 
   
 • Endelave er én af tre øer i Danmark, der går under Dansk Kyst- og Naturturismes udvalgte geografiske områder, hvor der er stort vækstpotentiale. 
   
 • Indsatsen er en del af den selvstændige erhvervsdrivende fonds Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021, hvori det målsættes ”(…) at der i 2025 er skabt et større antal helstøbte destinationer med stærk kritisk masse, et bredt udbud af overnatningstilbud og oplevelser, der kan konkurrere internationalt.” 

  Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme