©  Foto:

Vildtbanestenene ved Hundslund Kirke

Ved indgangen til kirkegården ved Hundslund Kirke står tre meget karakteristiske sten, som ikke relaterer sig til kristendom, men til kongelige jagtmarker i 1700-tallet. Stenene kan ses tydeligt fra hovedvejen mellem Horsens og Odder.

Det historiske indgangsparti ved kirkegården

De tre vildtbanepæle - eller vildtbanesten – udgør et markant træk ved indgangen til kirkegården i landsbyen Hundslund nord for Horsens Fjord. Stenene har intet med religion at gøre med, og inskriptionen på stenene havde udelukkende en praktisk og informativ funktion. Øverst på stenene ses en krone, der fungerede som et symbol på, at dette var indgangen til et kongeligt jagtområde. Under kronen ses Frederik 5.’s monogram. Herunder igen er indhugget nogle initialer som angiver vildtbanedistrikter samt det årstal stenen er lavet i, 1757, og endelig nederst er angivet stenenes numre i rækken indenfor vildtbanedistriktet.

Stenene var blandt de mange sten, som afgrænsede det enorme Skanderborg Vildtbane, der strakte sig fra Horsens til Viborg. Da vildtbanen blev solgt til private i 1767, var der 112 sten, som typisk var placeret tydeligt i landskabet – på en bakketop, gravhøj eller lignende. Stenene var dengang ikke fredede og mange af dem er senere blevet flyttet fra deres oprindelige placering – heriblandt stenene ved Hundslund, som oprindelig stod ved Åkjær, ganske tæt på Hundslund. Stenene ved Hundslund er blandt de senest opførte og bedst bevarede af deres slags.

 

Om vildtbanesten

Vildtbanesten er skelpæle, som skulle markere grænserne for de kongelige vildtbaner, som fandtes rundt omkring i Danmark. Disse vildtbaner etableredes først og fremmest i Frederik 2.s tid i 1500-tallet. Gennem mageskifter, køb, salg og bytte samlede den jagtglade konge sig store sammenhængende arealer, hvor han kunne etablere sine jagtdistrikter, vildtbaner.

Først sent begyndte de antikvariske myndigheder at betragte vildtbanepælene som fredningsværdige objekter, og mange af dem er derfor gået til.

Stenene udgør en ret ensartet gruppe fortidsminder. De er høje og slanke og hugget i granit. Det er også et karakteristisk træk, at inskriptionen på pælenes forside har en helt fast opbygning i den måde de er udfyldt på, som svarer til stenene ved Hundslund.  

Den første store kongelige vildtbane der skabtes, var Koldinghus i 1579. Det var dog først i Chr. 4.’s tid omkring 1688, at banerne blev afmærket med sten. Stenene stod med cirka 1 kilometers afstand.

Bønder og andre, som ejede jord i området måtte acceptere, at deres grund blev brugt som jagtmark. Hvis de havde hund, skulle dens ene forben hugges af – på den måde vidste man, at hunden ikke måtte skydes.

 

Andre historiske attraktioner

Vildtbanestene i Hundslund står lige ved byens kirke, som bestemt også er et besøg værd, hvis du vil se vildtbanestenene. Du kan læse mere om Hundslund Kirke her.

Hvis du vil se andre vildtbanesten i området, kan vi anbefale stenen, som er placeret ved en sti mellem Underup og Nim. Stenen findes i et højt beliggende område, hvor der er usædvanligt mange gravhøje. Der er mere end 20 gravhøje i området ved Vorbjerg Høje og Slaggård Banke.

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.