Gå til indhold
©  Foto:

Hundslund Kirke

Indgangen til kirkegården flankeres af gamle pæle fra den kongelige vildtbane i Skanderborg. På våbenhuset og tårnet er indmuret fire romanske gravsten, der sandsynligvis parvist er udhugget på samme værksted.

Alterpartiet udgør en meget smuk helhed med alterbordets figurmaleri af Kristus og apostlene, der fortsættes på altersidepanelerne. Selve tavlen, der er udført i 1613 af Michel Snedker, har et samtidigt maleri af korsfæstelsen i midtfeltet.

Korbuekrucifikset fra o. 1450-1500, med et nyere korstræ formodentlig fra 1600-tallet, er nu ophængt på triumfvæggens nordre del. På prædikestolen, som ifølge en indskrift stammer fra 1600, er der forneden nogle særegne englehoveder med høje pander, hvorom der er anbragt frugt- og blomsterkranse. Lydhimlen er fra 1700-tallet.

Romansk døbefont med løvemotiv og tovsnoninger. Foden er udekoreret bortset fra en enkelt tovsnoning øverst.

Sagnet om præstemordet.
Det fortælles, at kirkeværgerne i Hundslund sogn i 1284 slog deres præst ihjel. Dette førte til, at kirken og dens tiende blev lagt ind under Århus Domkapitel, og at beboerne fik frataget deres ret til selv at vælge præst.
Et årligt beløb skulle fra en af gårdene i byen erlægges som bod - denne (41,87 kr.) betales stadig...ifølge skrønen ihvertfald!

Kirken er åben, når graveren er til stede.

#kystlandet: