Gå til indhold
©  Foto:

Randlev Kirke

Begge de oprindelige portaler er bevarede i kirken, hvis kor og skib er fra o. 1200. Senere blev der tilføjet et våbenhus, og en tagrytter er opsat i 1891 til erstatning for den tidligere.
Den oprindelige korbue, med en relieffrise, hvorpå bl.a. Adam og Eva samt kristusbilleder ses, er helt enestående.

På fløjaltertavlen fra begyndelsen af 1500 ses nederst Kristus mellem de fem kloge og de fem ukloge jomfruer. I midtfeltet Madonna med barnet svævende over helgeninderne Katarina og Barbara, der hver især træder på deres tyranner; Kejser Maxentius med hjulet og Barbaras far med tårnet i baggrunden, hvor hun indespærredes. I fløjene ses de 12 apostle.

Døbefont med romansk kumme.

Præstegården fra 1749 var St.St. Blichers hjem i perioden 1811-19.