©  Foto:

Ørridslev Kirke

Smukt beliggende mellem marker i nærheden af Hovedgård ligger en af Danmarks ældste kirker som særligt er kendt for sine velbevarede kalkmalerier, der hører til de ældste i Danmark. Ørridslev Kirke er blandt de største landsbykirker i regionen - en rig kirke i en historisk rig egn. 

En spændende kirke med mange ubekendte

Ørridslev Kirke er omgærdet af en del mystik. For hvorfor ligger en af Danmarks ældste og største landkirker midt i ingenting, omgivet af marker, hvor der historisk ikke har været en landsby? Måske er den bygget, hvor der i vikingetiden lå en stormandsgård eller et helligt sted. Måske har der været en pilgrimsrute fra klostrene i Horsens til kirken? Det er dog blot spekulationer, for man ved kun ganske lidt om kirkens tidlige periode.

Ørridslev Kirke blev bygget i første halvdel af 1100-tallet. Landsbyen nævnes første gang i 1300-tallet og kirken i 1400-tallet. Man ved, at kirken i 1435 betalte den højeste skat blandt herredets kirker, hvilket indikerer, at kirken havde gode indtægtsforhold.

Kirken blev overtaget af Kongen efter reformationen i 1536.  Herefter var den ejet af en række forskellige godser i området, heriblandt Hoved(gård) som lagde navn til byen Hovedgård nordøst for kirken, Tyrrestrup, Stensballegaard og Frijsenborg. I 1921 overgik kirken til selveje.

 

Om kirken

Den smukke hvidkalkede kirke består af oprindeligt kor og skib, bygget i frådsten. Murværket står stadig flot efter 900 år. Tårnet er ret stort og fik først forbindelse til kirken med en dør i 1959. Indtil da var tårnet i flere hundrede år blev brugt som stald for præstens heste. Tårn og våbenhuset blev tilføjet omkring år 1500 – våbenhuset i røde munkesten, som står tydeligt frem i den ellers hvidkalkede kirke.

Kirkens ældste interiør er døbefonten som formentlig er oprindelig. Granitfonten er i usædvanlig og karakteristisk romansk stil med inspiration fra engelsk kirkekunst omkring år 1100. Kirkens øvrige interiør er fra 1500-tallet og nyere, og der er en del interessant kirkekunst iblandt.

Det mest kendte og historisk interessante i kirken er dog uden tvivl…

 

De berømte kalkmalerier

Inde i kirken, i korbuen, ses de berømte kalkmalerier af Kain og Abel samt Gud. De dateres til 1125, og ganske interessant menes de at være malet af Jellingværkstedet, da de har fælles træk med kalkmalerierne i Jelling Kirke og Tamdrup Kirke, som begge er kirker med tilknytning til Vikingetidens konger. Kalkmalerierne er blandt de ældste i landet, da langt de fleste kalkmalerier fra den tid er gået bort med årene. Særligt Abels ansigt er så enestående velbevaret, at det har været på forsiden af Den Danske Billedbibel i Kalkmalerier.

Motivet er Kain og Abel, som ofrer til Gud. Abel ofrer et lam og Kain et kornneg. Gud modtager Abels offer, men ikke Kains. Gud sidder i en cirkel i regnbuen midt i korbuen.

Over korbuen ses rester af andre romanske kalkmalerier, formentlig Jesus og apostle, men disse er medtaget af tidligere tiders renovering.

På hvælvene ses der dekorative kalkmalerier fra omkring år 1500.

 

Vil du besøge Ørridslev Kirke?

OBS: Ørridslev Kirke bliver i øjeblikket renoveret, og er derfor midlertidigt lukket for besøgende. Kirken forventes at åbne 1. maj.

Kirken er under normale omstændigheder åben klokken 8-16 alle ugens dage for at give besøgende muligheden for at komme ind og se kalkmalerierne. Kirken kan dog være i brug til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.