Gå til indhold
©  Foto:

Odder Sognekirke

Hovedindgangen til kirkegården er en statelig, muret portal, der sandsynligvis er bygget allerede i 1400-tallet. Kirken består af kor og skib fra slutningen af 1100-tallet. Apsis, som er ommuret i 1868, senmiddealderligt våbenhus og et kraftigt tårn.

Omkring 1693 er der på sydsiden rejst en stor tværbygning som gravkapel for den daværende kirkeejer, admiral Jens Rodsteen og hans slægt. I det Rodsteenske kapel ses et monument (o.1706), hvis skulpturelle og dekorative dele formentlig er udført af medarbejdere eller elever af den tids mest fremtrædende billedhugger Thomas Quellinus, som også har udsmykket et gravmæle i Århus Domkirke.

Kirken har været i besiddelse af et såkaldt gyldent alter (nu på Nationalmuseet), som i 1640 blev afløst af en smuk skåret altertavle fra Peder Jensen Koldings værksted. Prædikestol (o.1590-1600) med malerier af Kristus og apostlene i storfelterne, og malerier af evangelisterne (1703) med deres symboler på opgangen.

Ved en restaurering i 1994 blev stoleværket udskiftet, fragmenter af kalkmalerier fra 1300-tallet blev afdækket og et nyt Frobenius-orgel på 18 stemmer blev opsat på et pulpitur i kirkens tårnrum.

Den romanske døbefont med rester af maling og forgyldning er udsmykket med tovsnoninger og modstillede løver.

 

#kystlandet: