Gå til indhold
©  Foto:

Odder Apotek

Odder Apotek åbnede 13. januar 1852
Ved kongelig resolution af 11. August 1850 oprettedes et selvstændigt apotek i landsbyen Odder i Hads Herres med personligt privilegium og handelsret som købstadsapotek. Underskrevet Frederik d. 7. Konge af Danmark.

Efter næsten 50 års forgæves ansøgninger fra byens borgere, sogneråd, præster og andre apotekere lykkedes det endelig at overbevise Sundhedskollegiet i København om det rimelige i at oprette et apotek i Odder. Halvandet år senere, 13. Januar 1852, kunne den første apoteker F. W. Aabye så endelig slå dørene op til det nybyggede apotek. Indtil da havde Ole Post i nødstilfælde måttet hente medicin i Århus, hvis ikke nogen tilfældigvis havde ærinde i Horsens eller Skanderborg, hvor der allerede var selvstændige apoteker.

Odders første apotek blev bygget på Rosensgade for enden af Torvet, hvor den bygning, der i dag er kendt som Centralhotellet, ligger. På det tidspunkt var Torvet endnu ikke etableret. I stedet var der et smukt haveanlæg. Den første apoteker F. W. Aabye var nemlig ivrig havemand, og han dyrkede både grøntsager, frugter, blomster og lægeurter. En af hans medhjælpere har senere fortalt, at han fik ordrer på at vaske sine hænder med grønt sæbe og sand, inden han måtte plukke apotekerens kirsebær ned fra træerne!

F. W. Aabye var apoteker til sin død i 1896. Herefter overtog sønnen Marius Frederik Viggo Aabye. Han var ikke haveinteresseret og solgte derfor haven til Sognerådet, så det nuværende torv kunne etableres. Desværre døde M. F. V. Aabye allerede fire år senere, i 1900. Som noget helt specielt fik hans kone derefter lov til at drive apoteket videre med den begrundelse, at der netop var blevet ofret 15.000 kroner på istandsættelse af apoteket. Til gengæld for sine manglende kvalifikationer skulle hun ansætte en bestyrer for de næste ti år, og det blev farmaceut Harald I. Holm.

29. juni 1910 blev Harald I. Holm officielt udnævnt til apoteker i Odder. Inden da var apoteket flyttet til den nuværende adresse på hjørnet af Aabygade og Rosensgade. Bygningen blev tegnet og opført til at huse et apotek, og det var Valdemar Schmidt, København, der var arkitekten bag.

Harald I. Holm var apoteker frem til 1925, hvor han blev afløst af Sophus Berg, der var født på Færøerne. Han fortsatte til efter krigen, hvor Knud Kroman Jensen overtog bevillingen 15. November 1945. Under apoteker Knud Kroman Jensen gennemgik bygningerne på hjørnet af Aabygade og Rosensgade i 1954 den første store renovering. Interiøret fra 1907 var forældet, og især lyset var ikke længere tidssvarende. I de to måneder ombygningen stod på, foregik al ekspedition i kælderen.

Da de nye lokaler endelig stod færdige, var indgangen drejet mod Rosensgade. Paneler, skranke, reoler, borde, skuffer og montrer var udført i gedigent teaktræ og lyset var skiftet til et sandt lyshav med 22 lysstofrør. Den første officielle åbningsdag i de nye lokaler var mandag 13. December 1954. Men da alle ved, at det betyder ulykke at begynde noget nyt på en mandag og oveni købet d. 13. valgte man at holde åbent en time om eftermiddagen søndag d. 12. December. Omsætningen var begrænset, da den eneste kunde var en lille pige, der ønskede at købe en lakridsrod.

I 1968 kom Eivind Madsen til, og han bestred jobbet indtil den nuværende apoteker Hanne Bülow overtog 1. Oktober 1992. Hanne Bülow er således den syvende apoteker i Odder. Apotekets seneste fornyelse fandt sted i 1994, hvor der blev ofret 2,5 millioner kroner på en ny og tidssvarende indretning.

#kystlandet: