Gå til indhold
©  Foto:

Gylling Kirke

Gylling kirke består af kor og skib fra slutningen af 1100-tallet, våbenhus fra senmiddelalderen og styltetårn fra midten af 1500-tallet.

Der er bevaret flere gravsten i kirken heriblandt to romanske og en runesten fra vikingetiden. Korbuekrucifiks fra 1400-tallet med firkløverafslutninger, hvori symbolerne for evangelisterne ses.
Barokaltertavle (1638) med fire fritstående evangelistfigurer, maleri af korsfæstelsen i midtfeltet og opstandelsen i topstykket. Prædikestolen fra 1911 har Peter, Paulus og Johannes i felterne. Degnestolen er opstillet i 1923. Lågen hertil er en stolestadedør fra et ældre stoleværk.

Kirken er åben i graverens normale arbejdstid.


#kystlandet: