Gå til indhold
©  Foto:

Endelave Kirke

Endelave Kirke er en gotisk kirke fra 1400-tallet. Kirken har i tidens løb gennemgået større og mindre restaureringer og ombygninger. Mest drastisk gik det for sig i 1931, da kirkeskibet blev forlænget mod vest, og kirken blev forsynet med et stort tårn. Ved samme lejlighed blev kirkens gamle romanske døbefont 'restaureret', så den fik glat overflade.

Inde i kirken finder du af seværdige genstande den gamle egetræsdør fra våbenhus ind til kirkeskib, altertavlen – med to sidefløjsbilleder fra 1600-tallet – og prædikestolen fra 1500-tallet. Der er ophængt to skibe i kirken: en fuldrigger fra 1800-tallet og linieskibet 'Dannebrog' fra 1950-erne. Du kan også se en præstetavle og mindesten over to af kirkens præster indsat i våbenhusets inder- og ydermur.

#kystlandet: