Solnedgang over Horsens Fjord

Workshop: En samlet fortælling om Horsens Fjord

Foto: Fedja Salihbasic

Invitation til workshop: En samlet fortælling om Horsens Fjord

Destination Kystlandet har sammen med Horsens, Odder og Hedensted Kommuner taget initiativ til at udarbejde en fælles plan for området omkring Horsens Fjord - kaldet LÆNGE LEVE HORSENS FJORD.

Planen skal skabe mulighed for en langsigtet udvikling, der er til gavn for både naturen, lokalsamfundet og turisterhvervet ved at udvikle aktivitetsmulighederne omkring fjorden og tiltrække nye investeringer til området.
Derfor har vi brug for dine ønsker til en fælles vision og idéer til, hvordan dette kan realiseres gennem nye attraktioner, overnatningsmuligheder og rekreativ infrastruktur.

Hvilke ønsker har du til nye oplevelser ved Horsens Fjord? Hvordan skaber vi en samlet fortælling på tværs af kommuner - og hvordan skaber vi en reason-to-go attraktion?

Tilmelding er nødvendig

Workshoppen finder sted 15. november kl. 17:00-19:45, Stensballegaard Golfklub, Stensballegårdvej 7, 8700 Horsens.

Af hensyn til pladsen og en let forplejning er tilmelding til workshoppen nødvendig. Tilmelding skal ske via nedenstående link senest 10. november 2022.

Tilmeld dig her

Sådan foregår workshoppen

Vi har brug for jeres input til at beskrive en samlet fortælling om Horsens Fjord og øerne, som kan udfolde stedbundne potentialer gennem rekreative oplevelsesmuligheder og udviklingen af en markant reason-to-go attraktion i Kystlandet.


Workshoppen starter med en kort introduktion til projektet LÆNGE LEVE HORSENS FJORD og et inspirationsoplæg om de historiske og stedbundne referencer, der bl.a. trækker tråde tilbage til før vikingetiden, hvor de østjyske konger havde stærke forbindelser til bl.a. Holland og England.


I vil dernæst komme til at arbejde i grupper på tværs af kommuner og interesser om udvikling af en samlet vision og fortælling for Horsens fjord og øerne. Her får I også mulighed for at komme med idéer til aktivitets- og oplevelsesmuligheder i fire afgrænsede landskabsområder med hvert sit særpræg og karakteristika.
Workshoppen er således en blanding af oplæg, diskussioner/arbejde i grupper og korte opsamlinger i plenum.
WORKSHOP

Kender du nogen, som gerne vil deltage? Workshoppen er åben for alle. Send derfor gerne invitationen videre.

Hvad sker der bagefter?

Efter workshop 1 samler NIRAS og NORRØN op på jeres forslag og formulerer på den baggrund et forslag til en vision for området og en overordnet skitse til, hvordan denne kan omsættes i et hovedgreb med både strategiske og fysiske indsatser.


De forslag arbejder vi videre med på workshop 2, som afholdes 12. december 2022 kl. 17:00-19:45 på Borre Knob konferencecenter. Sæt derfor allerede nu gerne kryds i kalenderen.

Om NIRAS og NORRØN

NIRAS har stor erfaring med planlægning i balance mellem hensynet til natur og landskab samt muligheden for rekreative og kommercielle outdooroplevelser.

NORRØN er arkitekter med speciale i destinationsudvikling, og skal bl.a. skitsere et forslag til en reason-to-go attraktion baseret på stedsspecifikke referencer i landskab og lokalhistorien.

NIRAS er rådgiver på projektet sammen med NORRØN arkitekter.

Projektet er støttet af:

Logo Dansk Erhvervsfremme

 

Og:

Logo Dansk Erhvervsfremme