En mand og en kvinde cykler på Endelave i det Østjyske Øhav

Cykelknudepunktsnetværk

Foto: David Jervidal

Gennem dette projekt kortlægges og udvikles infrastrukturen for rekreativ cykling i hele Destination Kystlandets område. 

Baggrund

Danmark har et officielt cykelrutenet bestående af nationale og regionale ruter. Ruterne er designet med henblik på, at brugere kan komme fra A-B, men giver ikke brugerne stor fleksibilitet og muligheden for at designe sin egen rute efter behag. Da cykelruterne i sin tid blev lavet, cyklede de fleste cykelturister fra A-B, men i dag vælger mindst 80 % rundture – ud og hjem samme dag. 
Et knudepunktsnetværk giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker. Destinationer, turismeaktører og privatpersoner kan på den baggrund lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. 

Et netværk af knudepunkter skal skabe bedre kobling mellem, eller træde i stedet for, de eksisterende lokale og evt. regionale cykelruter og skal integreres med de nationale cykelruter og supercykelstierne. Samtidig kan det styrke den lokale infrastruktur og skabe skiltede cykelveje, hvor der før ikke har været nogen. 

Kort over cykelknudepunktsnetværk på Bornholm

©Dansk Kyst- og NaturturismeFoto:Dansk Kyst- og Naturturisme

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Projekt Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark er et nationalt projekt ejet af Dansk Kyst- og Naturturisme, som har til formål at udrulle cykelknudepunktsnetværket i hele Danmark. 
Projektet understøttes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Friluftsrådet, KL, KTC, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danske Destinationer, Dansk Cykelturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Den lokale indsats

Lokalt har Destination Kystlandet samlet Odder, Horsens og Hedensted kommuner i en fælles ansøgning om udrulning af cykelknudepunktsnetværk med henblik på at skabe et samtænkt netværk for hele destinationen. Den lokale indsats handler om at få identificeret de gode cykelveje og få placeret cykelknudepunkterne i hele destinationen. De tre kommuner har hver især nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere med forskellige relevante kompetencer, forholdt sig til hele det lokale vejnet og udvalgt cykelvenlige strækninger baseret på blandt andet trafiksikkerhed og oplevelsesværdi. Indsatsen ender ud i et digitalt cykelknudepunktsnetværk.   

Skiltning af cykelknudepunktsnetværket er ikke en del af den igangværende indsats. 

Projektpartnere