På cykel rundt om Horsens Fjord på Fjordminoen

Projekt Cycling Waterways

Foto: Horsens Kommune

Interreg Europe-projektet ”Cycling Waterways” skal gøre det mere attraktivt at bruge stier ved vandveje og kyster til cykelturisme i Østjylland. 

Med et budget på 11.8 millioner kr. hvoraf godt 2 millioner kr. er øremærket til Destination Kystlandet, støtter Interreg Europe et nyt 4-årigt projekt, der har til formål at skabe bedre vilkår for destinationsudvikling med fokus på cykelturisme langs kyster, fjorde, åer, søer, vådområder og øvrige vandveje.

Om projektet ”Cycling Waterways”

Interreg Europe, der dækker alle 27 medlemslande i EU samt Norge og Schweiz, støtter projekter som fremmer regional udvikling gennem vidensdeling på tværs af offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder i Europa. 

Projektet løber over fire år med start fra januar 2024 og er opdelt i to faser – en kernefase på tre år og en opfølgningsfase på 1 år. I kernefasen skal der indsamles data, kortlægges potentialer og udfordringer, samt undersøges eksisterende politikker, strategier og praksisser vedrørende cykelruter og generel destinationsudvikling langs vandveje.

Efterfølgende skal der udarbejdes konkrete forslag til handlingsplaner og et fællessæt praksisser. Derudover organiseres der tematiske seminarer, workshops og studieture med henblik på erfaringsudveksling mellem de involverede projektpartnere.  Under opfølgningsfasen monitoreres, dokumenteres og deles effekterne af de nye handleplaner, retningslinjer og praksisser på tværs af medlemsregionerne. Derudover er der mulighed for at udarbejde et konkret pilotprojekt, der også finansieres af EU. 

De resterende EU-midler fordeles mellem de øvrige projektpartnere i henholdsvis Spanien, Italien, Slovenien, Rumænien og Frankrig.

Pia Schildknecht Taylor
For mere information kontakt:

Partnerskabs- og bæredygtighedsansvarlig

pia@kystlandet.com