Kano tur på Gudenåen

Oplev Danmarks Amazonas: Nu er det tilladt at sejle på Gudenåen igen

16.6.2022
Forfatter: Line Vinum
Foto: Gert Skærlund

Traditionen tro åbnes der d. 16. juni for sejlads på det fredede stykke af Gudenåen mellem Tørring og Klostermølle. Endnu en gang kan kanosejlere hoppe gratis på Modstrømsbussen tilbage til deres startsted i hele skolernes sommerferie. 

Torsdag d. 16. juni åbnes der igen for sejlads på det fredede stykke af Gudenåen mellem Tørring og Klostermølle ved Mossø. Strækningen, der er kendt for udfordrende nåleøjesving, lavthængende træer og jungleagtig atmosfære, er ét af de smukkeste stræk på Gudenåens i alt 140 sejlbare km, der udspringer i Tinnet Krat og udmunder i Randers Fjord.  

Strækningen Tørring-Klostermølle er hvert år åben for sejlads med ikke-motoriserede fartøjer mellem 16. juni og 31. december. Derudover skal man have et såkaldt gæstemærke, der automatisk følger med, hvis man lejer en kano gennem enten en udlejer eller en campingplads. 


Tag Modstrømsbussen hele ferien 


Hedensted og Horsens kommuner samarbejder for anden gang om den gratis Modstrømsbus efter sidste års succes, hvor hele 1012 passagerer benyttede sig af tilbuddet. Oprindeligt var initiativet kun til stede i Hedensted Kommune, hvor der i 2020 var 184 passagerer over sæsonen. Samarbejdet kom til, da data viste, at de fleste dagsture i kano går på tværs af kommunegrænserne helt til kanopladsen ved Klostermølle. I 2022 har man besluttet at forlænge perioden til at dække hele skolernes sommerferie mellem d. 25. juni og 7. august.

Dog erfarede man sidste år, at stoppestedet ved Den Genfundne Bro ikke blev benyttet i lige så høj grad som de andre på ruten – og er derfor nedlagt for denne sæson.  
Modstrømsbussen har én daglig afgang om eftermiddagen fra Klostermølle kl. 16.00, og har 7 stop langs Gudenåen i sydgående retning mod Tørring.

Besøgende i området på gåben er ligeledes velkomne til at benytte sig af bussen. Vær opmærksom på, at cykler ikke længere medtages, da på- og aflastning forsinker ruteplanen.  

Modstrømsbussen er blevet til i samarbejde mellem Horsens og Hedensted kommuner samt Destination Kystlandet. 

Helle Berthold Rosenberg, Direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet
Direktør i Destination Kystlandet

Direktør

helle@kystlandet.com