Vandring ved Horsens Fjord

Grønt lys til fælles plan for udvikling af Horsens Fjord

31.8.2023
Forfatter: Line Vinum
Foto: Dennis Ploughmann


Kommunalbestyrelserne i Odder og Hedensted kommuner samt Horsens Byråd har givet grønt lys til udviklingsplanen ”Længe Leve Horsens Fjord”. Formålet med planen er at sætte en strategisk retning for en bæredygtig udvikling af fjorden.

Naturoplevelser har aldrig været mere populære. Dette kan også mærkes i og omkring Horsens Fjord, som tidligere på året fik indviet en sammenhængende vandre- og cykelrute rundt om fjorden - i folkemunde kendt som "Fjordminoen". Nu er der potentielt flere fjordnære naturoplevelser- og attraktioner på vej.

Udviklingsplanen kortlægger nemlig både visioner og potentialer for at udvikle outdoor-turismen - under hensyntagen til naturen. Den udgør dermed et fundament, der sikrer at alle, også i fremtiden, kan fortsætte med at nyde fjordområdets unikke natur samtidig med, at der er gode forhold for beboere og besøgende.

”Det glæder mig, at vi med alle kommuners godkendelse nu har sat punktum for den indledende fase af det store udviklingsprojekt, der er Horsens Fjord. For vi har i området et betydeligt potentiale inden for turisme. Et potentiale, der kun styrkes yderligere med enighed og samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Nu bliver næste skridt at få sat skub i den synlige udviklingsproces, og jeg håber, at mange lokale virksomheder og borgere står på spring for at være med til at realisere nogle af de mange, spændende visioner, som planen rummer. Det bliver enormt interessant at følge,” siger bestyrelsesformand i Destination Kystlandet og borgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind.

Udviklingsplaner for natur- og outdoor-områder er et forholdsvist nyt værktøj i Danmark. En strategisk-fysisk plan for Nationalpark Mols Bjerge så dagens lys i maj sidste år – og ud over planen for Horsens Fjord er flere på vej.


”Interessen for at være aktiv i naturen har mange positive effekter – ikke blot for turismen men også folkesundhed og øget livskvalitet. Men hvis den stigende efterspørgsel efter naturoplevelser ikke skal sætte naturen under unødigt pres, er der behov for en strategisk, tværgående og langsigtet planlægning. Den nu godkendte plan for Horsens Fjord skaber rammerne for en bæredygtig udvikling af turismen og vil fungere som et fælles idekatalog, der fremmer samarbejde mellem kommercielle investorer og det offentlige om at opbygge førsteklasses turismeinfrastruktur, som beskytter og fremhæver fjordens naturoplevelser,” uddyber Jacob R. Kirkegaard Larsen, Destinationsudviklingschef ved Dansk Kyst- og Naturturisme.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord er udarbejdet gennem fysiske workshops, netværksmøder og sparring mellem lokale ildsjæle, borgere, virksomheder, lodsejere, NGO'er, Destination Kystlandet, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Odder, Horsens og Hedensted kommuner. Det tværkommunale samarbejde har været nøglen til at gøre udviklingsplanen unik - og skaber samtidig en positiv fælles forpligtelse til at følge op på de forskellige visioner og initiativer.

”Som destinationsselskab er ét af vores ypperste mål at skabe et attraktivt område og en bæredygtig outdoor-turisme til gavn for lokalsamfundet og vores besøgende, hvor hensynet til naturen ligger helt i front. Vi ser nu frem til at omsætte planen til konkrete, spændende udviklingsprojekter i og omkring Horsens Fjord i samarbejde med vores ambitiøse erhvervsaktører,” udtaler Helle Rosenberg Berthold, direktør i Destination Kystlandet.

Destination Kystlandet og de tre kommuner fortsætter det tætte samarbejde og kigger frem mod at udarbejde en fælles turismestrategi i 2024 for at stå sammen i konkurrencen om nationale og internationale gæster.   

 

Helle Berthold Rosenberg, Direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet
Kontakt

Direktør

helle@kystlandet.com

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.