Brakøer Horsens fjord

5 millioner kroner til bæredygtig turismeudvikling omkring Horsens Fjord

24.6.2022
Forfatter: Line Vinum
Foto: Destination Kystlandet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har godkendt en projektansøgning på 2,5 millioner kroner til at realisere udviklingsprojektet ”Længe Leve Horsens Fjord” i Destination Kystlandet.

Horsens Fjord er et naturområde med særligt potentiale for outdoor-turisme og naturoplevelser, som både borgere og turister i Destination Kystlandet i stigende grad efterspørger.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan, som midlerne gives til, skal kortlægge udviklingspotentialet for outdoor-oplevelser rundt om Horsens Fjord, og binde Kystlandet tættere sammen på tværs af de tre kommuner, Odder, Horsens og Hedensted, og samtidig balancere naturoplevelser med naturbeskyttelse i et endnu stærkere oplevelsestilbud.

Det er Destination Kystlandet, der har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om 2,5 millioner kroner til projekt ”Længe Leve Horsens Fjord”. Dansk Kyst- og Naturturisme, Odder, Horsens og Hedensted kommuner samt VisitDenmark er alle økonomiske projektpartnere, hvilket samlet giver en offentlig medfinansiering på 2,5 millioner og et endeligt projektbeløb på 5 millioner kroner i alt.

De sidste par år er der arbejdet med området ’Horsens Fjord’ ud fra et vandrestifokus Fjorden Rundt. Dette er skabt i et stærkt samarbejde mellem private lodsejere, frivillige ildsjæle og de tre kommuner – et samarbejde, Destination Kystlandet nu ønsker at bygge videre på.


- ”I Kystlandet har vi tydeligt kunne måle den stigende interesse for naturoplevelser – samtidig med, at vi under Corona så, hvor meget fraværet af turisme gør ved vores erhverv. For at imødegå denne udvikling er det derfor vigtigt, at vi får lavet denne strategisk-fysiske udviklingsplan – en plan, der bliver lavet i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, så vi sikrer os, at den er bæredygtig på alle tre parametre, økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi skal værne om naturen – og vi skal samtidig værne om vores lokalsamfund,” udtaler direktør i Destination Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg.   

Arbejdet med at udvikle den strategisk-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord vil ske med tæt involvering af offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer samt lokale borgere og foreninger.

Derudover indeholder projektet bl.a. også et netværks- og forretningsudviklingsforløb målrettet virksomheder i projektområdet. Forløbet bliver udbudt i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og vil bl.a. fokusere på cirkulær- og grøn forretningsudvikling.   

- ”Der er ingen tvivl om, at vi har et betydeligt potentiale inden for turisme, og at vi har mange lokale virksomheder som, i kombination med naturen og fjordmiljøet, er med til at give vores område en særlig karakter og originalitet. Set i det lys glæder jeg mig især over, at vi med projektet kan styrke og fremhæve virksomhedernes mulighed for at udvikle nye, naturbaserede forretningsmodeller og tiltag – ofte i samarbejde med andre lokale, og altid i pagt med naturen, forklarer bestyrelsesformand i Destination Kystlandet og borgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind.

 

Øget balance mellem natur og turisme

 

Projektet er en del af et større nationalt initiativ iværksat af Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor der på baggrund af et pilotprojekt i Nationalpark Mols Bjerge skal udvælges yderligere fem naturområder i Danmark, som har potentialer, der skal kortlægges i strategisk-fysiske udviklingsplaner. Udbredelsen af lokale udviklingsplaner er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan, ”Fremsyn, Udsyn, Hensyn”, der blev lanceret tidligere på året.

Horsens Fjord er udvalgt som ét af de naturområder. Alle områder har det til fælles, at der er behov for at skabe en øget balance mellem naturbeskyttelse og outdoor-turisme.

-”Kyst- og naturturismen er mere populær end nogensinde før, hvilket bidrager til en række positive samfundsmæssige effekter. Men flere besøgende betyder også et øget pres på naturens ressourcer. I udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan er det derfor helt centralt, at naturbeskyttelse tænkes ind i den langsigtede planlægning for udviklingen af Horsens Fjord, så de kommercielle potentialer kan indfries nænsomt og hensynsfuldt,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projekt ”Længe Leve Horsens Fjord” er igangsat i foråret 2022 og støttes af Erhvervsfremmebestyrelsen over en 2-årig periode. Målet er, at der ved udgangen af 2025 vil være påbegyndt anlægsarbejde af nye outdoor-faciliteter og turisme-infrastruktur i mindre skala, der tager afsæt i den strategisk-fysiske udviklingsplan.

Helle Berthold Rosenberg, Direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet
Kontaktinformation

Direktør

helle@kystlandet.com