Gå til indhold
©  Foto:

Horsens Hospitalskirke

Ved Gråbrødrenes fordrivelse i 1532 blev der oprettet et hospital i bygningerne. I middelalderen var et hospital et sted, hvor man modtog krøblinge, syge, gamle og fattige, altså folk, der ikke kunne klare sig selv. Dette blev dog nedlagt i 1541, men oprettet igen i 1560 i det, der dengang var udkanten af byen. 

Kirken, set fra Hospitalsgade, har et indgangsparti med en frontispice opbygget af en murermester i 1823. Oven over indgangen sidder urskiven til det daværende hospitals ur, som mange går forbi til daglig, når de bevæger sig på byens gågade.

Indretningen af kirken er primært fra 1869 med et karakterfuldt præg af nygotik. Dog er der enkelte stykker i kirken, som antages at være ældre. Blandt andet mener man, at kirkens romanske klokke er fra år 1200, og der er grund til at tro, at klokken er erhvervet fra en af byens katolske kirker ved hospitalets stiftelse i 1560.

Klokken har ingen inskriptioner, men faconen tyder på, at den kunne stamme fra 1200-1300-tallet. Den er anbragt i et særligt fundament på loftet over Hospitalskirken. Der er installeret automatisk ringning, så både lugen i baggrunden, selve ringningen og bedeslags kneblen kan styres fra kirken. 

I kirken findes der en nygotisk altertavle fra senmiddelalderen. Altertavlen er fra 1869, men man har beholdt og genbrugt værdifulde skulpturer og snitværksdele, der har tilhørt en Mariatavle fra år 1500.

I gården vest for kirkelængen er her anlagt en gård bestående af brolægning og bede med roser og lavendler. I gården finder du en skulptur af bronze kaldet Mor og Barn udført af billedhuggeren Gottfred Eickhoff i 1968.

#kystlandet: