Gå til indhold
©  Foto:

Halling Kirke

Halling kirke ligger på en højning i det nærmest flade landskab, der præger den østre del af Hads Herred.
Færgebyen Hou er en del af Halling Sogn. Tidligere var Hou kun 2 huse og et fiskerleje, men Hou er nu den del af sognet, hvor væksten sker.

Halling kirke er fra omkring 1200. Tårnet og våbenhuset er bygget fra 1490-1500. Kun bygningens hjørner er sat med kvadre, ellers er der brugt kløvet granit med større og mindre sten pakket mellem hinanden.
Altertavlen består af en nyere ramme omkring en sengotisk figurgruppe, Maria med Kristi afsjælede legeme mellem Johannes og Maria Magdalena. Figurgruppen stammer sandsynligvis fra den oprindelige tavle fra 1400-tallet.
Prædikestol og lydhimmel er fra o. 1630, udført af Peder Jensen Kolding og er et af hans tidligste arbejder.
Døbefonten er en senromansk granitfont. Dåbsfadet er skænket til kirken i 1664.
Orgelet er fra 1978 og bygget af Henning Jensen, Odense. Orgelet har 7 stemmer og pedal.
I kirken hænger kirkeskibet "Brita Leth". Sognet er tæt knyttet til havet, og derfor er det naturligt at have et skib som udsmykning og symbol i kirken.
Brita Leth er en 2-mastet skonnert bygget i Svendborg i 1911. Skibet sejler nu med elever og turister og anløber jævnligt Hou Havn. Den nuværende skipper, Otto Leth, som har ladet skibet istandsætte har tætte bånd til Hou. Modellen i kirken er bygget af Aksel Andersen, Juelsminde og ophængt ved en festgudstjeneste den 24. april 1983. Skibet er skænket af Halling Sogns beboere.

Kirkegården er udvidet flere gange senest i 1970erne, med en selvstændig afdeling mod syd. Her på den "nye" kirkegård kan man se mange forskellige former for gravsteder, bl.a. et større areal med græs med nedlagte flade granitgravsten.

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

#kystlandet: