©  Foto:

Falling Kirke

Denne kirke syd for Odder har gennem historien været nært knyttet til det nærliggende Åkjær Gods. Den romanske kirke har spændende historisk inventar fra mange århundreder.

Kirken ved Åkjær

Falling Kirke blev opført i slutningen af 1100-tallet – formentlig af en lokal stormand. I løbet af middelalderen var de fleste danske kirker ejet af den katolske kirke. Falling Kirke var ingen undtagelse, og var ejet af Århus Bispestol.  Kirken har formentlig spillet en større rolle på denne tid, da sognets gods, Åkjær Gods, som ligger 1,5 kilometer mod vest, også var ejet af Aarhus Bispestol. Åkjær blev bispernes hovedgård syd for Aarhus og skabte et kæmpemæssigt len (område) og ejede bl.a. hundredvis af gårde. Falling var den nærmeste kirke, og har formentlig haft visse privilegier.

Da Danmark blev protestantisk ved reformationen i 1536, inddragede kongen både Åkjær Gods samt Falling Kirke. Kongen ejede kirken og Åkjær frem til 1661, hvor de blev overdraget til Joachim Gersdorff, som var Danmarks rigshofmester (statsminister). Gersdorff fik en masse land omkring Odder som erstatning for tabt land ved Skåne – en historie, som er velkendt i Odder-området, da Gersdorffs efterkommere satte kæmpe aftryk på lokalområdet. Falling Kirke fulgte herefter Åkjær frem til 1810, hvor kirken blev solgt til lokale bønder. Kirken blev omtalt som ’Slotskirke til Åkjær’ og var altså godsets private kirke.

I 1908 overgik kirken til selveje.

 

Om kirken

Falling Kirke er på mange måder en klassisk dansk landsbykirke. I det åbne landskab lidt uden for Falling ses den hvidkalkede kirke med tegltag og savtakket tårn og våbenhus tydeligt – nærmest som det perfekte billedlige eksempel på landsbykirken.

Kirken består af kor og skib fra 1100-tallet samt tårn og våbenhus, som blev tilføjet omkring 1350. I 1700-tallet blev et gravkapel tilføjet for Åkjærs ejer, Hedvig Margrethe Bornemann. Ved indgangene til kirkegården står to portaler fra den sene middelalder som et karakteristisk kendetegn ved kirken. Før du går ind i kirken, bør du lægge mærke til stenhuggerkunst i murværket fra 1100-tallet.

Falling Kirke har et lyst og varmt kirkerum. Du vil nok hurtigt lægge mærke til korbuen, som er bevaret i sin oprindelige form, og har interessant stenhuggerkunst. Kirkens ældste inventar er døbefonten fra omkring 1225. Døbefonten tilhører den såkaldte Horsens-type, som er prydet af udskæringer af løver.

Prædikestolen er den ældste i Odder-området og kan dateres til 1585. Altertavlen (1635) er lavet af den anerkendte træskærer Peder Jensen Kolding fra Horsens, som har lavet tavler og prædikestole i størstedelen af de lokale kirker. Han lavede også kirkens flotte mindetavle over provst Hans Rasmussen Skjolde.

 

Gravkapellet

Af alle Åkjærs ejere var Hedevig Margrethe Bornemann den, som gjorde mest ud af at vedligeholde og udvikle kirken. Hun lavede blandt andet gravkapellet på nordsiden af kirken til ære for hendes afdøde mand, oberst Mathias Rosenørn. Senere er hendes egen smukke og rigt udsmykkede kiste blevet tilføjet, ligesom der er lavet en mindetavle for hende.

En bizar historie omkring Hedevig Margrethe Bornemanns kiste er, at tre degne åbnede hendes kiste en gang årligt og skiftede hendes strømper. Ja, du læste rigtigt! Dette skete helt frem til 1961. Årsagen var, at hun angiveligt skulle have skrevet i sit testamente, at hun ønskede dette. Ved gennemgang af hendes testamente viste det sig dog at være usandt – det var blot en myte, som blev taget meget seriøst af personalet. Kisten er i dag helt lukket, så degnen ikke længere kan skifte hendes strømper.

 

Vil du besøge Falling Kirke?

Falling Kirke er åben når personalet er på kirkegården. Dvs. hverdage i normal arbejdstid. Graverne er normalvis på kirkegården i denne periode, men der stilles igen garantier – de kan være andetsteds.

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.