Gå til indhold
©  Foto:

Uth Kirke

Uth Kirke er en renæssancekirke fra 1577, der ligger lidt uden for Uth, en lille landsby på den store skråning fra Bjerrelide til Horsens Fjord.

Kirken var først en romansk kvaderstenskirke, men blev revet ned og erstattet med en kirke i renæssancestil i 1575-1577.

Bygherren er Karen Gyldenstjerne, der også lod Sejet Kirke rive ned. Hun valgte at tage materialer fra Uth og Sejet og bruge dem til nye bygninger i Boller, som kan ses i dag. De romanske kvadersten fra kirkerne danner blandt andet soklen på Boller Slot i dag.

Kirken gennemgik en større ombygning i 1869, der er skyld i, at renæssancepræget ved kirken forsvandt. Uth Kirke repræsenterer til gengæld rigtig fint tiden 1850-1900, hvor arkitekterne eksperimenterede med forskellige stilarter.

Den mest urørte del af kirken er gravkapellet, som blev bygget med kirken tilbage i 1577. Her ligger bygherren Karen Gyldenstjerne begravet med sin mand, rigsmarsken Holger Rosenkrantz.

Kirken kan besøges efter aftale med kirkekontoret.

#kystlandet: