skip_to_main_content
©  Foto:

Gudenåen

Gudenåen er med sine 160 km Danmarks længste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring og har sit udløb i Randers Fjord.

På sin vej til udløbet i Randers Fjord har åen adskillige større tilløb, bl.a. af Mattrup Å, Salten Å, Funder Å, Gjern Å, Alling Å og Nørreå. Gudenåen løber desuden gennem flere større søer bl.a. Mossø, Gudensø, Julsø, Borre Sø, Silkeborg Langsø samt den kunstige Tange Sø.

Gudenåen - en dansk naturperle

Gudenåen er en af Jyllands naturperler og tiltrækker hvert år mange turister og nydere af naturen i øvrigt. 

Der er mulighed for at sejle i kano eler kajak fra Tørring og til udløbet i Randers Fjord. Desuden er det muligt at sejle med motor- og sejldrevne både på dele af Gudenåstrækningen. Sejler man langs Gudenåen vil man opleve variation i flora og fauna. Åen er nemlig hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter. Blandt hyppigt forekommende arter kan nævnes sumpplanterne brudelys, grenet pindsvineknop og høj sødegræs. 

Gudenåens fiskebestand er meget artsrig med bl.a. laks, ørred, ål, stalling, brasen, skalle og aborre m.v.

Gudenåen turforslag sejlads

Tørring – Klostermølle 40 km, klik her
Klostermølle – Silkeborg 30 km, klik her
Silkeborg – Bjerringbro 40 km, klik her
Bjerringbro – Randers 32 km, klik her

På den populære strækning af Gudenåen fra Tørring til Mossø sikrer et begrænset antal sejltilladelser fra 16. juni til 31. december i tidsrummet 8-18, at miljøet og dyrelivet tilgodeses til fremtidige generationer.
På strækningen fra Tørring til Klostermølle (dvs. Gudenåen frem til Mossø) skal sejladsen registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørendesejlads eller gæstesejlads. Der sælges max 50 gæstenumre pr. uge, og du skal benytte 1 stk. pr fartøj. Læs mere her

 

Sejl fra Tørring og tag bussen tilbage

I hele juli måned kan du hver dag hoppe på den gratis bus, der sejler mod strømmen på Gudenåen. Start din kanotur i Tørring, sejl med strømmen og bliv fragtet tilbage til Tørring med bussen. Hvis du lejer din kano eller kajak hos Tørring Kanoudlejning skal du ikke bekymre dig om at få kanoen tilbage til Tørring - det klarer udlejeren. Bussen kører fra Åstedbro Teltplads kl 16:00 og fra Åle Teltplads klokken 16:30.