Gå til indhold
©  Foto:

Flensborgs enkebolig

Nørregade 31 er bebygget med et hus, der i mange år tjente som en af byens enkeboliger.

Bygningen var i 1700-tallets sidste del ejet af borgmester Andreas Flensburg og hans kone Ane Stephansdatter. De besluttede sig i 1786 til at omskabe huset til enkebolig for otte fattige borgerenker. I den forbindelse blev huset i nogen grad bygget om, og også her var det Anders Kruuse som skabte facaden med porten midt for og Jens Hiernøe der lavede det smukke relief ovenover.

På pladen, der er flankeret af to overflødighedshorn, fortælles om enkeboligens stiftelse. Forhusets bagside og en yderligere bygning i gården er opført i bindingsværk. Til hver af enkernes lejligheder hørte et tørkøkken, hvorimod der var vandpost, brændestabel og lokum i gården. I forhold til andre fattiges boligforhold var det i 1700-tallets slutning luksus at bo i enkeboligen på Nørregade.

Enkeboligen på Nørregade var ikke byens eneste. Også i Svaneboligen i Fugholm og i Horsens Hospital i Hospitalsgade var der muligheder for at fattige kvinder kunne få husly. Fattige mænd havde udelukkende Horsens Hospital at søge tilflugt i. Enkeboligen var i funktion til ca. 1960. Herefter blev Nørregade 31 en del af Horsens Museum.

#kystlandet: