Gå til indhold
©  Foto:

Bjerager Kirke

Bjerager Kirke er romansk i sin oprindelse. Det kraftige tårn og våbenhuset er senere tilføjelser. Begge oprindelige portaler er bevarede, den sydlige dog med tilmuret stand, hvorimod den nordre stadig er i brug.

Prædikestolen (1613) består af fire fag med korintiske dobbeltsøjler og evangelistmotiver i storfelterne. Nederst på stolen er nogle bemærkelsesværdige, fantasifulde, skelende løvemasker. Herover lydhimmel med udskårne englehoveder.

Altertavlen i renæssance har korsfæstelsen som motiv i midtstykket, opstandelsen i overstykket og endelig Jahves navn på hebræisk i topstykket. Da altertavlen i 1619 skulle opstilles i koret måtte gulvet sænkes for at skaffe plads til denne under hvælvingen.

Bemærk også degnestolen (o. 1625) i egetræ med den groteske ansigtsmaske på gavlen. Kirkens ældste inventar er, som i de fleste af områdets kirker, døbefonten, hvis oprindelige hjemsted er ukendt. Døbefonten blev givet til kirken i 1947 af godset Rathlousdals ejer.

#kystlandet: